Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 30/11/2020 09:07 GMT+7

Giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội

Biên phòng - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 22-7, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH, Tổng thư ký QH, Tổng kiểm toán Nhà nước khóa XIV.

3ipz_a
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày các Tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH, Tổng thư ký của QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước khóa XIV . Ảnh: V.H

Tờ trình của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức QH; căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa XII số 02 ngày 8-7-2016 và thông báo số 12 ngày 11-7-2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước để QH bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV; căn cứ Điều 30 nội quy kỳ họp QH.

Theo đó, UBTVQH giới thiệu và đề nghị QH xem xét nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH khóa XIV đối với 10 đồng chí sau: Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc QH khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIV.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của QH khóa XIV. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khóa XIV. Đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH khóa XIV. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH khóa XIV.

Đối với Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội, UBTVQH giới thiệu đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV, Tổng Thư ký QH khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng QH để QH xem xét bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký QH khóa XIV.

Còn Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng kiểm toán Nhà nước, UBTVQH giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước để QH xem xét, bầu giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, QH thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH, Tổng thư ký QH, Tổng kiểm toán Nhà nước. Chiều 22-7, QH bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ có trong chiều cùng ngày.

Viết Hà

Bình luận

ZALO