Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 09:05 GMT+7

Giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Biên phòng - Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, cả khi đã ở trên cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thanh niên, Người chú trọng động viên, khích lệ và hướng thanh niên vào những hoạt động sôi nổi của công cuộc kháng chiến, kiến thiết nước nhà. Tư tưởng, tình thương của Người mãi soi sáng con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên Học viện Biên phòng chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trong các dịp lễ, Tết. Ảnh: Mai Viết Nhân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị thế của thanh niên. Trong thư “Gửi các bạn thanh niên” ngày 17/8/1947, Bác viết: “Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Cùng với việc chỉ rõ vai trò, vị thế to lớn của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thường xuyên nhắc nhở thanh niên phải có tư thế chủ động cả về tâm lý và nhận thức, từ đó, xác định đúng con đường đi cho bản thân mình, cụ thể thành những hành động thực tiễn.

Theo Bác, “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Tổng kết thực tiễn và những trải nghiệm của mình trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và những bài học từ các vĩ nhân trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho thanh niên nước nhà con đường và cách thức để khẳng định vai trò, vị thế của mình đó là: phải bắt đầu từ “chí hướng”, “có chí thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho thanh niên những yêu cầu rất cụ thể, đó là: “Ham làm những việc ích quốc lợi dân”; “siêng năng, tiết kiệm, trong sạch”; “đoàn kết, thân ái, nói ít làm nhiều”, “không kiêu ngạo, tự mãn”… Thanh niên không chỉ phải gương mẫu trong học tập, công tác, trong đạo đức, là tấm gương cho thiếu niên, nhi đồng noi theo mà thanh niên còn phải là “một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát”.

Vấn đề Người đặc biệt quan tâm, đó là công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Theo Người, giáo dục, đào tạo thanh niên để họ trở thành một lực lượng kế cận “vừa hồng, vừa chuyên” là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Đây là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau không chỉ đơn thuần là việc chuẩn bị về con người mà quan trọng hơn là vấn đề xây dựng con người. Đó là một quá trình lâu dài được tiến hành ở tất cả các bậc học, có sự tham gia của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bên cạnh nhấn mạnh việc giáo dục, đào tạo cho thanh niên về mục tiêu, lý thưởng, truyền thống dân tộc, đạo đức cách mạng, Người còn chỉ rõ phải nhanh chóng hướng lực lượng này vào những hoạt động thực tiễn thiết thực, đào tạo họ trở thành những con người có kỹ năng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Tuyên Bình, BĐBP Long An giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hà Nguyên

Người hết sức đề cao vai trò của giáo dục nhà trường đối với thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến”. Bên cạnh việc đề cao vai trò của giáo dục nhà trường và gia đình, Hồ Chí Minh còn yêu cầu các tổ chức đoàn thể xã hội, nhất là tổ chức Đoàn thanh niên phải biết quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên hoạt động; hướng dẫn, tổ chức và phát huy vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ vào những phong trào và hoạt động thiết thực trong thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Hơn 9 thập kỷ đã trôi qua, từ sự quan tâm của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự tin cậy, yêu mến của nhân dân, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực vào quá trình đấu tranh tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới. Ngày nay, trước những yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra nhiều cơ hội, xen lẫn những thách thức lớn cho thanh niên Việt Nam. Đòi hỏi thanh niên phải ra sức rèn đức, luyện tài, nắm bắt thời cơ để hiện thực khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống của BĐBP, truyền thống của các thế hệ cha, anh đi trước, thanh niên BĐBP đã không ngừng khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hình ảnh những người thầy giáo, thầy thuốc trẻ, những người anh của “con nuôi đồn Biên phòng” đã trở nên thân quen trong tâm trí của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Thông qua quá trình công tác và những việc làm thiết thực của mình, thanh niên BĐBP đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn quản lý, tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Trong nhiều lĩnh vực hoạt động, thanh niên BĐBP đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong nhân dân, nhiều đồng chí là tấm gương sáng cho thanh niên cả nước học tập và noi theo, xứng đáng là “cột mốc sống” trên khu vực biên giới, là rường cột của nước nhà.

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2023), thanh niên BĐBP nguyện son sắt một lòng, đoàn kết, quyết tâm cống hiến trí tuệ, khẳng định bản lĩnh, xây dựng ý chí và niềm tin để xứng đáng với tình yêu thương của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã đặt trọn niềm tin và kỳ vọng.

Mai Viết Nhân

Bình luận

ZALO