Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 03:29 GMT+7

Giáo dục chính trị tư tưởng để xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm

Biên phòng - Tập trung vào giải pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, kỷ luật, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, được Chính phủ tặng danh hiệu đơn vị Lá cờ đầu năm 2016. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Ngô Văn Vũ, Chính ủy BĐBP Lạng Sơn về vấn đề này.

p2sn_8
Đại tá Ngô Văn Vũ. Ảnh: Hoa Hạ

PV: Được biết, giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP đang là vấn đề Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Những nội dung công tác trọng tâm này đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Ngô Văn Vũ: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, BĐBP Lạng Sơn phải tổ chức nhiều tổ, đội công tác đóng quân phân tán trên địa bàn, hoạt động độc lập, xa chỉ huy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động, linh hoạt, tinh thần vượt khó, nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Bên cạnh đó, đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thúc đẩy các yếu tố tiêu cực nhằm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh BĐBP về chấp hành kỷ luật, pháp luật và công tác bảo đảm an toàn tại đơn vị. Xây dựng và duy trì thực hiện quy định, tiêu chí của tổ chức Đảng, của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cũng như tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy cũng phân công cán bộ theo dõi, định kỳ dự sinh hoạt từng đơn vị để nắm tình hình, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế, nhất là việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý duy trì các chế độ, điều lệnh, kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước và đảm bảo an toàn đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng chủ động bám sát hoạt động của bộ đội để nắm, dự báo tình hình tư tưởng trong đơn vị, có biện pháp kịp thời, phù hợp ngăn chặn các luồng tư tưởng xấu có thể phát sinh làm phức tạp tình hình nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh trong cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị như: Gắn giáo dục chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hành quân về nguồn... với duy trì nền nếp Ngày Pháp luật, ngày chính trị văn hóa tinh thần; gắn công tác giáo dục với công tác thi đua khen thưởng. nhằm nâng cao trình độ, nhận thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ xác định tốt trách nhiệm của người quân nhân cách mạng trước Đảng, trước nhân dân, kiên trì bám trụ nơi biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ của BĐBP Lạng Sơn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không có luồng tư tưởng trái chiều, tư tưởng tiêu cực, chống đối, cục bộ địa phương và các biểu hiện tiêu cực khác. Đơn vị cũng an toàn về mọi mặt, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng. Đây cũng là tiền đề để đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2016.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy trong quá trình triển khai công tác giáo dục, quản lý kỷ luật của đơn vị mình?

Đại tá Ngô Văn Vũ: Từ thực tế của BĐBP Lạng Sơn thời gian qua có thể thấy, sở dĩ đơn vị đạt được những kết quả mà tôi đã nói ở trên, chính là do cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc học tập, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Đồng thời, song song với việc quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nghị quyết, chỉ thị của trên về kỷ luật Quân đội, các đơn vị đã chú trọng đến công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công tác bảo vệ an ninh, giữa giáo dục chung với giáo dục riêng và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, biểu hiện tiêu cực, vi phạm trong cơ quan đơn vị, nêu cao tính tự quản, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, đơn vị cũng làm tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình để nắm, quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...Chính những kinh nghiệm từ thực tế đơn vị mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đúc rút được đã giúp chúng tôi xây dựng được một tập thể đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị luôn giữ vững tinh thần thượng tôn pháp luật, rèn luyện ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao nhất trong chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị đảm bảo tuyêt đối an toàn.

aegu_8a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Văn Hiệu

PV: Đồng chí có chia sẻ rằng, quân số đơn vị hoạt động phân tán, xa chỉ huy, trong khi các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thúc đẩy các yếu tố tiêu cực nhằm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội; vậy trong thời gian tới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật của BĐBP Lạng Sơn sẽ tập trung vào những giải pháp gì?

Đại tá Ngô Văn Vũ: Xác định rõ, mặt trái của cơ chế thị trường, các tiêu cực ngoài xã hội sẽ tác động không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn của đơn vị, thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp từ tỉnh đến cơ sở và mọi cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị.

Trong đó, tập trung vào một số giải pháp như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, kỷ luật, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, đề cao tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì. Tổ chức quản lý kỷ luật chặt chẽ, siết chặt kỷ cương, tăng cường công tác quản lý về hành chính, quản lý quân số, duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định. Chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, không để bị động bất ngờ; đẩy mạnh các đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoa Hạ (Thực hiện)

Bình luận

ZALO