Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/06/2021 05:00 GMT+7

Giao ban công tác tuyên giáo khu vực Nam bộ

Biên phòng - Ngày 28-6, tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu; đại diện Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Tây Nam bộ.

28062017son7
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội các tỉnh trong khu vực tiếp tục phát triển khá toàn diện. Công tác tuyên giáo tại các tỉnh ủy, thành ủy cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác tham mưu cấp ủy triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nhanh chóng, kịp thời; chú trọng đổi mới phương thức triển khai nghị quyết, chỉ thị, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đổi mới công tác tuyên truyền; nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm công tác điều tra, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản và đội ngũ báo cáo viên góp phần định hướng dư luận xã hội...

Qua đó, góp phần định hướng tốt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng tổ chức đảng ở các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, ngành tuyên giáo các địa phương trong khu vực cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trương ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền trong tình hình mới để tạo động lực trong phát triển kinh tế, trong cả hệ thống chính trị; nâng cao chất, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong tình hình mới, công tác tuyên giáo phải là trách nhiệm của Đảng, đảng viên. 

Tiếp tục đổi mới phương thức nghiên cứu và kịp thời tham mưu triển khai có hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong học tập chỉ thị, nghị quyết; chỉ đạo định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các địa phương tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò cơ quan chủ trì chỉ đạo hoạt động báo chí tại địa phương, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai sót trong thông tin của các cơ quan báo chí.

Chủ động tham mưu các giải pháp, cách làm cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp… 

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực nêu một số ý kiến, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác, chống lại các quan điểm sai trái; sớm có tài liệu tuyên truyền hoặc tổ chức hội nghị đột xuất thông tin chuyên đề về các vấn đề nổi cộm mà dư luận đặc biệt quan tâm để các địa phương phổ biến, quán triệt.

Tiếp tục đề xuất Đảng, Nhà xem xét bổ sung các chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tuyên truyền...

Trước đó, ngày 26-6, tại tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2017 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đông Nam bộ. 

Hội nghị đánh giá, sáu tháng qua, các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đông Nam bộ đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần định hướng dư luận...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu ngành tuyên giáo các tỉnh Đông Nam bộ phát huy kết quả đạt được, tập trung nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu đổi mới và kịp thời tham mưu các cấp ủy triển khai có hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo phù hợp với tình hình địa phương; chủ động tham mưu các giải pháp, cách làm cụ thể thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường chỉ đạo, định hướng chính trị trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ…

B.P

Bình luận

ZALO