Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 02:29 GMT+7

Giao ban công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2023

Biên phòng - Ngày 13/7, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DK

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã tập trung thực hiện thủ tục đầu tư các dự án mở mới năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp và giải ngân vốn đầu tư. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, có một số dự án còn chậm thực hiện các thủ tục đầu tư; một số dự án gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, phải đề nghị điều chỉnh; công tác giải ngân vốn đầu tư còn chậm.

Nguyên nhân của tình trạng trên do công tác hoàn chỉnh quy hoạch của dự án xây dựng công trình để trình phê duyệt còn chậm; thời gian thẩm định dự án, thiết kế, dự toán của các cơ quan chức năng kéo dài; công tác khảo sát, lập thẩm tra dự án đầu tư qua nhiều bước, nên thời gian thực hiện kéo dài…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng của đơn vị; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, đồng thời xin ý kiến Bộ Tư lệnh BĐBP hướng giải quyết trong thời gian tới.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng để kịp tiến độ đề ra. Đơn vị nào có tồn tại, hạn chế phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức khắc phục ngay.

Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án đang triển khai cần chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, lập kế hoạch tiến độ để triển khai thực hiện; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng mới nghiệm thu, thanh toán. Khi công trình chậm tiến độ, đơn vị tổ chức họp, làm việc với các nhà thầu để xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời, kiên quyết áp dụng các hình thức phạt hợp đồng theo quy định đối với các nhà thầu cố tình chây ỳ, không hợp tác đẩy nhanh tiến độ thi công.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: DK

Đối với các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư trung hạn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về đất đai, vị trí đóng quân, quy hoạch tổng thể mặt bằng các cơ sở doanh trại. Sau khi đã đầy đủ thủ tục, đơn vị trình ngay chủ trương đầu tư về Bộ Tư lệnh BĐBP để các cơ quan chủ động thẩm định trước; khi được thông báo danh mục, có thể báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu chỉ huy các đơn vị và Ban Quản lý dự án thực hiện ngay việc rà soát số vốn còn lại để xây dựng kế hoạch và quyết liệt thực hiện các biện pháp giải ngân 100% vốn được cấp; đặc biệt là vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023; đánh giá khả năng giải ngân từ nay đến cuối năm 2023 để kịp thời báo cáo, đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn theo đúng các mốc thời gian quy định.

Đối với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư lệnh BĐBP, theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP để theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, quy trình bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP các biện pháp, giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng...

Duy Khiêm

Bình luận

ZALO