Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 06:57 GMT+7

Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày 12-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì Phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

ryj1iep39v-6966_f_joegl0801_IMG_8939
Đoàn giám sát của QH sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Danh Anh

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (QH) Cao Thị Xuân đã công bố Nghị quyết số 574/NQ-UBTVQH14 ngày 13-9-2018 về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018.” Theo đó, Đoàn giám sát gồm 18 thành viên, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp diễn ra vào tháng 9-2019; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban Thường vụ QH ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ QH gửi đến QH tại Kỳ họp thứ 8.

Đánh giá dự thảo kế hoạch hoạt động của Đoàn giám sát đã được chuẩn bị khá chi tiết, với sự phân công cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho rằng việc thực hiện các chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đồng bộ hơn những năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh việc nâng cao đời sống, tăng cường ổn định chính trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những minh chứng cụ thể cho việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và QH. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, vẫn còn khoảng cách lớn về giàu nghèo giữa các vùng, các địa phương; đồng thời vẫn tồn tại tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước…

Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Đoàn giám sát trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động cần tuyên truyền, thúc đẩy nhận thức trách nhiệm, chủ động của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần. Giáo dục, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao trách nhiệm của cán bộ từ cấp cơ sở trở lên. Kiến nghị Quốc hội có quyết nghị về đầu tư và phát triển cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới, vùng nghèo.

“Việc phân công các nội dung giám sát cần bám sát Nghị quyết của QH, xác định trách nhiệm cân đối nguồn lực của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách các chương trình giảm nghèo. Hoạt động giám sát cần đi vào các việc cụ thể như giám sát kỹ việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề ưu đãi tín dụng phát triển sản xuất, đầu tư cho hạ tầng theo trọng tâm từng vùng; vấn đề chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non cũng như chất lượng giáo dục nói chung; khoanh vùng, điều chỉnh chính sách cử tuyển so với thời kỳ trước…” - Phó Chủ tịch Thường trực QH yêu cầu.

Danh Anh

Bình luận

ZALO