Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 07:50 GMT+7

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 dành cho tác phẩm báo chí và sách

Biên phòng - Căn cứ thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (tác phẩm báo chí và sách), Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam trong nước và nước ngoài, người nước ngoài lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự:

I. Tiêu chí xét trao thưởng

1. Nội dung:

Tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, tính thuyết phục; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại vủa Việt Nam, cụ thể là:

- Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, tích cực hội nhập quốc tế.

- Thông tin sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

- Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một nguồn lực, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước.

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

2. Quy định về tác phẩm dự thi:

2.1. Là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và nước ngoài, trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

2.2. Các tác phẩm đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền dự thi, nhưng phải ghi rõ mức giải đã đoạt được cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

2.3. Không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm được công bố.

2.4. Loại hình và thể loại:

a. Báo in:

Gồm các thể loại: tin, bài (phản ánh, ghi chép, bình luận), phỏng vấn.

+ Tin: một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin)

+ Bài: một hoặc một loạt bài (không quá 5 bài)

Loạt tin, loạt bài do tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét các tin, bài độc lập ghép lại.

Tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ta tiếng Việt.

b. Phát thanh:

Gồm các thể loại:

+ Tin: một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin)

+ Bài: một hoặc một loạt bài, phỏng vấn (không quá 5 bài phỏng vấn, tổng thời lượng không quá 20 phút).

+ Chương trình: một hoặc một loạt chương trình (thời lượng mỗi chương trình: dưới 30 phút)

Loạt tin, loạt bài, loạt chương trình do tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét các tin, bài, chương trình độc lập ghép lại. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng hấp dẫn.

c. Truyền hình:

Gồm các thể loại:

+ Tin: một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin)

+ Bài, phỏng vấn: một hoặc một loạt bài, phỏng vấn (không quá 5 bài phỏng vấn, tổng thời lượng không quá 20 phút).

+ Chương trình, loạt chương trình, phim tài liệu: dưới 60 phút/tác phẩm.

Loạt tin, loạt bài, loạt chương trình do tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét các tin, bài, chương trình độc lập ghép lại. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của truyền hình là hình ảnh, âm thanh bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

Tác phẩm bằng tiếng nước ngoài phải có phụ đề bằng tiếng Việt.

d. Báo điện tử:

Gồm các thể loại: tin, bài, phỏng vấn.

Là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử.

Tác giả tham dự gửi một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện, của cá nhân hoặc nhóm tác giả, về một sự kiện, một đề tài. Không xét loạt tin, bài ghép từ những tin, bài độc lập.

Tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt.

e. Ảnh báo chí:

Gồm: ảnh đơn, nhóm ảnh.

Đối với nhóm ảnh: không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

f. Ảnh phong cảnh:

Bao gồm: ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

Đối với nhóm ảnh: không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

g. Sách: một hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài liên quan đến công tác thông tin đối ngoại.

Nếu xuất bản, phát hành trong nước, phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Quy định về hồ sơ tác phẩm tham dự giải:

3.1. Về tác giả: là cá nahan hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 7 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự Giải thưởng.

Các thành viên Ban Chung khảo được gửi tác phẩm tham dự.

3.2. Về tác phẩm:

Mỗi tác phẩm phải gửi kèm:

+ Thông tin về tác giả: họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email, địa chỉ.

+ Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt bao gồm: loạt hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn... của tác phẩm.

Đối với báo in, báo điện tử: là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phàn tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối, kèm theo 3 bản photocopy.

Đối với tác phẩm phát thanh: ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 1 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa DVD hoặc USB, ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí.... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cmx24cm (ảnh đơn) và 12cmx18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh)

Đối với tác phẩm ảnh phong cảnh: cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cmx24cm (ảnh đơn) và 12cmx18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

Đối với sách: phải là bản chính.

* Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm tham dự Giải thưởng.

II. Giải thưởng:

Giải thưởng năm 2016 được trao cho các tác phẩm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình, thể loại gồm: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích.

Số lượng giải do Ban Tổ chức quyết định.

1. Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, phần thưởng gồm:

- Biểu trưng "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016”

- Chứng nhận của Ban Tổ chức.

- Tiền thưởng theo quy định của Hội đồng Giải thưởng.

2. Giải Khuyến khích, phần thưởng gồm:

- Chứng nhận của Ban Tổ chức.

- Tiền thưởng theo quy định của Hội đồng Giải thưởng.

III. Cơ quan thường trực giải thưởng

Đài Tiếng nói Việt Nam là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016. Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, các bộ ngành và địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí và sách phù hợp với các quy định trong Thông báo này lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31 tháng 3 năm 2017.

- Địa chỉ tiếp nhận: Ban Thư Ký biên tập và Thính giả, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04-62727127; Fax: 04.62727124.

Email: dieuphoichuongtrinhvov@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

Bình luận

ZALO