Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 11:11 GMT+7

Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng gấp 3 lần trong 9 năm qua

Biên phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 886), tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tiếp tục tăng lên mức 41,89% so với năm 2019.

Tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt gần 42%. Ảnh: Bích Nguyên

Ước tính năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42%, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về phát triển rừng, năm 2019, cả nước trồng được 239.152 ha rừng tập trung, đạt 112,6% kế hoạch năm (trong đó có khoảng 215 nghìn ha rừng sản xuất). Lũy kế 4 năm 2016-2019 toàn quốc trồng được 913,9 nghìn ha, bình quân 228,5 nghìn ha/năm, đạt 89,2% nhiệm vụ của chương trình.

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng 5,7 triệu m3 so với năm 2015, từ 12,8 triệu m3 năm 2015 lên 19,5 triệu m3 năm 2019. Dự kiến năm 2020, đạt khoảng 20 triệu m3 tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2015. Trong đó, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 2 triệu m3.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, từ năm 2016 đến 2019, công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục có nhiều tiến bộ, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm rõ rệt so với giai đoạn 2011-2015. Số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm trung bình 11.335 vụ/năm so với giai đoạn 2011-2015, tương ứng giảm 35%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong 4 năm 2016-2019 là 7.283 ha, trung bình 2.430 ha/năm, giảm 270 ha/năm, tương ứng giảm 10% so với giai đoạn 2011-2015.

Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống hiện nay là 85%, về đích trước 2 năm so với nhiệm vụ của chương trình; ước đạt 90% vào năm 2020, đạt 117% nhiệm vụ của chương trình.

Trong giai đoạn qua, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng xấp xỉ 3 lần so với năm 2011, từ 4,2 tỷ USD năm 2011 lên 11,3 tỷ USD vào năm 2019. Việt Nam đứng thứ 6 thế giới, đứng thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản. Phấn đấu đến hết năm 2020, đạt 12,5 tỷ USD, bằng 150% so với mục tiêu chương trình.

Tính riêng giai đoạn 2016-2019, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng trưởng ổn định, bình quân 4 năm qua tăng 5,63%/năm. Dự báo đến năm 2020 đạt khoảng 5,5%/năm, đạt mục tiêu Chương trình 886.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tới nay, có 8 chỉ tiêu đã đạt mục tiêu của Chương trình 886, đó là: Tỷ lệ che phủ rừng; trồng rừng tập trung; giảm số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trồng cây phân tán; năng suất rừng trồng sản xuất (bình quân một số nơi đạt 21,86 m3/ha/năm); tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp; giá trị xuất khẩu lâm sản và diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO