Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 09/03/2021 12:21 GMT+7

Gia Lai: Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL

Biên phòng - Chiều 1-12, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Gia Lai, chủ trì hội nghị.

5840d53c9bad4b0469000956
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc Dinh

Từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Gia Lai đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án. Đã quán triệt Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, Kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, tham mưu ban hành kịp thời các văn bản liên quan, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện thống nhất, đạt kết quả. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm đối với xã Ia Dom, huyện Đức Cơ trong triển khai thực hiện đề án. Trên cơ sở đó, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và nhân rộng ra địa bàn 6 xã biên giới còn lại trên địa bàn của tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo hướng dẫn các đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 7 xã biên giới thành lập 7 Câu lạc bộ tư vấn pháp luật với 56 thành viên. Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền PBGDPL cho quần chúng nhân dân theo từng đối tượng trên địa bàn; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của đề án, sát với các nhóm đối tượng của đề án và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, đã thành lập 96 Tổ hòa giải ở các xã biên giới, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân trên địa bàn biên giới đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã cho thấy những hạn chế cần khắc phục như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa quyết liệt; năng lực của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế; việc giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thiếu kiên quyết, chưa kịp thời.

Thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL của cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo đảm cụ thể, sát tình hình nhân dân trên địa bàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Gắn thực hiện đề án với các phong trào, chương trình ở địa phương, đơn vị, trong đó, tập trung lựa chọn đột phá vào các vấn đề còn yếu kém, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. 

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Đề án đã trao thưởng cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Luật Biên giới quốc gia” dành cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong BĐBP tỉnh và cán bộ, nhân dân các cơ quan, đơn vị 3 huyện (la Grai; Đức Cơ; Chư Prông), 7 xã biên giới (Xã la O, la Chia, la Dom, la Nan, la Pnôn, la Puch, la Mơ) do Ban Chỉ đạo phát động. Có 135 cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học tham gia với 3.321 bài dự thi.

Quốc Dinh

Bình luận

ZALO