Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 23/06/2021 03:28 GMT+7

Gia Lai: Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số năm 2021 đạt mức 2,4%

Biên phòng - Theo Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021, UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên (tương đương với số hộ phải giảm là gần 5.300 hộ) và mức phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo là 2,38% (tương đương với số hộ phải giảm là hơn 8.600 hộ). UBND tỉnh Gia Lai cũng đặt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 2,4%.

Gia Lai đặt mục tiêu giảm 2,4% hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trong năm 2021. Ảnh: Bích Nguyên

Theo đánh giá của tỉnh Gia Lai, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh càng về sau càng khó thực hiện vì người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đều có những hoàn cảnh hết sức khó khăn; nhất là những hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện chiếm đến 86,07% tổng số hộ nghèo; số hộ cận nghèo chưa có xu hướng giảm, nguy cơ tái nghèo cao.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, các ban, ngành của tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đồng thời, thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

Trong đó, tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh, thông tin truyền thông cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt tại địa bàn huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới để tăng khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản, giảm tỉ lệ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân thiếu hụt không được tiếp cận.

Cùng với đó là triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo hướng tiếp cận mới, nghiên cứu thực hiện hỗ trợ một phần có điều kiện, bảo toàn một phần nguồn vốn để luân phiên thực hiện cho các đối tượng khác cùng thụ hưởng.

Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước hình thành và phát triển các tuor du lịch kết nối giữa các vùng miền, gắn kết các điểm du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh với các tuyến du lịch của tỉnh Gia Lai theo quy hoạch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho người nghèo.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO