Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 06:32 GMT+7

Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có 395 sản phẩm OCOP

Biên phòng - Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia Chương trình OCOP góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các sản phẩm từ cà phê tươi của Gia Lai được xây dựng thành sản phẩm OCOP và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ảnh: Nguyễn Hưng

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tổng quát, phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.

Đồng thời thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Tỉnh Gia Lai đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 246 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP trên địa bàn tỉnh là 395 sản phẩm, trong đó có từ 1-2 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Duy trì, củng cố và nâng cấp ít nhất 30% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã; 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Có ít nhất 10% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với nguyên liệu ổn định; trong đó ưu tiên các sản phẩm đã được đánh giá và phân hạng.

Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%; phấn đấu có ít nhất 40% chủ thể OCOP là nữ, ít nhất 5% chủ thể OCOP là người đồng bào dân tộc thiểu số điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có ít nhất 70% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại như: hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...; phấn đấu trên địa bàn tỉnh có trên 10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm giới thiệu và đưa các sản phẩm được chứng nhận OCOP đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Được biết, riêng giai đoạn 2018-2020, tỉnh Gia Lai đã có 149 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 22 sản phẩm đạt 4 sao và 127 sản phẩm đạt 3 sao.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định thực hiện Chương trình OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh đạt mục tiêu đề ra.

Xác định chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Nông dân sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ để phát triển các sản phẩm OCOP. Ảnh: Nguyên Nhi

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần vận dụng các cơ chế chính sách, nguồn lực, lồng nghép các chương trình, dự án ưu tiên hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn.

Ưu tiên phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển các sản phẩm đặc sản có giá trị cao về kinh tế và văn hóa; tập trung chỉ đạo, định hướng phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ.

Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn; phát huy sáng tạo và sức mạnh cộng đồng trong sản xuất và hình thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng.

Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, mở rộng quy mô sản xuất, định hướng phát triển sản phẩm theo quy trình, đạt các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế như: Organic, GlobalGAP, GMP, VietGap...

Xây dựng câu chuyện sản phẩm theo hướng gắn với địa danh, các yếu tố văn hóa tại địa phương và nêu bật lên sự khác lạ của sản phẩm.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO