Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 11:51 GMT+7

Gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Biên phòng - Chiều 8-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đại biểu Quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Ngay trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người xuất phát từ chiều sâu truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, thấm đượm lòng yêu nước, thương nòi, ý chí quật cường của con người Việt Nam; là lực lượng vô tận, tạo nên sức mạnh của nhân dân và Quân đội ta.

Sức mạnh đó đã cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, tạo động lực quan trọng, trực tiếp để “chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Đại tướng Lương Cường đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cần chuẩn bị tốt tâm thế, lễ tiết, quân phong quân kỷ; tham gia đầy đủ các hoạt động và chấp hành thật tốt các quy định của đại hội; phải luôn gương mẫu trong từng lời nói và hành động để xứng đáng mình là người quân nhân cách mạng, tự hào với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đặc biệt, mỗi đồng chí cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, làm lan tỏa những thành tựu công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với toàn thể đại hội. Đối với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sau đại hội cần kịp thời phổ biến những mô hình hay, kinh nghiệm quý trong tổ chức thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các địa phương và các đơn vị bạn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các điển hình tiên tiến, nhân tố mới ngày càng nảy nở, phát triển; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến.

Đại tướng Lương Cường trò chuyện cùng các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha

Các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau khi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X về cần tiếp tục giữ gìn, phát huy thành tích, đặc biệt phải gương mẫu hơn trong tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng trưởng thành, tiến bộ, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO