Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 10:02 GMT+7

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng địa bàn vững mạnh

Biên phòng - Trải qua hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 28-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo, BĐBP Cao Bằng đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, xây dựng biên giới bình yên, vững mạnh.

c7sj_5a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên, BĐBP Cao Bằng giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Minh Trường

Khu vực biên giới của tỉnh Cao Bằng có 46 xã, thị trấn với 27.854 hộ/ 109.023 nhân khẩu; có 576 xóm, trong đó, 158 xóm biên giới, với 5.678 hộ/27.489 khẩu, là địa bàn cư trú của 8 dân tộc gồm Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ, Hoa, Kinh (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,2%). BĐBP Cao Bằng quản lý đoạn biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dài 333,125km, với 634 mốc quốc giới, trong đó có 469 mốc chính và 165 mốc phụ.

Xác định nhiệm vụ tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là các địa bàn khu vực biên giới nâng cao nhận thức, chủ động phối hợp với lực lượng BĐBP trong triển khai thực hiện công tác này đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo 16 đồn Biên phòng duy trì và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy đồn Biên phòng và Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện chế độ giao ban định kỳ 3 tháng một lần; chủ động trao đổi với các địa phương để nắm bắt tình hình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, tổ chức đánh giá cán bộ chủ trì các đồn Biên phòng và đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường các xã, thị trấn biên giới.

20 năm qua, cấp ủy các đồn Biên phòng và 46 xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 680 cuộc giao ban với 35.840 lượt đại biểu tham gia. Thông qua các hoạt động này, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh đưa cán bộ BĐBP xuống tăng cường, hoặc đưa đảng viên BĐBP đến sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ xóm biên giới để giúp cơ sở thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.  

Đến nay, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã  điều động 123 cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã biên giới, trong đó có 15 đồng chí giữ chức danh Bí thư - Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; giới thiệu 245 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại các chi bộ xóm biên giới; phân công 453 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 2.161 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn 46/46 đảng bộ xã, thị trấn biên giới; chia tách, thành lập mới 202 chi bộ, xóa 100 xóm “trắng” đảng viên; quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng viên mới, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đã bồi dưỡng kết nạp 3.483 đảng viên.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tích cực phối hợp tham gia phát triển kinh tế các xã biên giới thông qua việc triển khai nhiều cuộc vận động, mô hình, phong trào có hiệu quả như: Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Vận động nhân dân di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở”... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới giúp bà con phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, xây dựng các mô hình, dự án như: Trồng mía ở xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang; nuôi dê ở xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm; trồng cây hoa hồi, cây dâu tằm ở xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc; trồng quýt ở xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; mô hình 1 cây 2 con “trồng gừng cao sản, nuôi bò vỗ béo, lợn đen” ở xã Vân An, huyện Hà Quảng... Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con ở khu vực biên giới.

Đảng ủy BĐBP Cao Bằng xác định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên về việc Quân đội tham gia lao động sản xuất làm kinh tế, phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới. Phát huy vai trò của cán bộ tăng cường xã, nhất là đội ngũ giữ chức danh ở các xã, thị trấn biên giới, trong đó, tập trung phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ là người của điạ phương đảm bảo có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình đời sống, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng các phong trào, cuộc vận động, mô hình giúp bà con xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống.

Quang Long

Bình luận

ZALO