Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 05:02 GMT+7

Gắn kết chặt chẽ trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Quảng Nam với các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy biên giới

Biên phòng - Thời gian qua, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Quảng Nam với các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy có địa bàn biên giới đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP trong tình hình mới, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới...

Tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Quảng Nam với các Huyện ủy, Thành ủy và Thị ủy có địa bàn biên giới vừa qua, các đồng chí Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, Nam Giang và Tây Giang đã chia sẻ với phóng viên Báo Biên phòng về hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp này.

Ông Phan Công Vỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình:

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Quảng Nam và Huyện ủy Thăng Bình trong trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng Đồn Biên phòng Bình Minh giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Huyện ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác biên phòng, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành của huyện, Đảng ủy, UBND, lực lượng Công an, Quân sự các xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bình Minh trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, bảo vệ biên giới biển.

Cấp ủy hai bên đã chủ động phối hợp cùng với cấp ủy các huyện, thị, thành phố có biên giới biển tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 8/4/2011 về việc “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới”.

Hai đơn vị đã phối hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biên giới biển huyện Thăng Bình, tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân tại địa bàn 4 xã biên giới biển của huyện. Đồng thời, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Minh thực hiện tốt vai trò là lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển, phối hợp cùng các địa phương, các lực lượng chức năng, thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Đồn Biên phòng Bình Minh đã tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với 4 xã khu vực biên giới biển triển khai nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền tập trung và sân khấu hóa về Luật Biên phòng Việt Nam được 6 buổi/900 lượt người nghe; tuyên truyền biển, đảo 13 buổi/1.500 lượt người nghe; tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được 2 buổi/300 lượt người nghe.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Thăng Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy BĐBP tỉnh quan tâm hỗ trợ Đồn Biên phòng Bình Minh về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, bố trí ngân sách (hằng năm) cho Đồn Biên phòng Bình Minh để triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Ông Lê Văn Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang:

Nam Giang là địa bàn tiếp giáp với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào, có chiều dài đường biên giới là 90,364km, tương lai không xa sẽ mở rộng giao thương với các quốc gia Đông Nam Á. Chính vì vậy, nhiệm vụ giữ gìn sự ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được cấp ủy, chính quyền huyện và BĐBP quan tâm, chú trọng.

Những năm qua, Huyện ủy Nam Giang và Đảng ủy BĐBP Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Ngày 8/4/2021, Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy Nam Giang đã ký kết Quy chế phối hợp số 04-QC/PH trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tổ chức gặp mặt hoặc thông báo bằng văn bản về tình hình biên giới, các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị, vận động quần chúng...

Cấp ủy hai bên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng; chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp, xử lý hiệu quả về nhiệm vụ công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ biên giới.

Cấp ủy hai bên cũng phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động đối ngoại; trao đổi thông tin tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc nảy sinh trên biên giới. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án 825 của Quân ủy Trung ương về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng vào cấp ủy cấp huyện biên giới theo Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư và Công văn số 3223-CV/TU ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, có 1 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và 6 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã (giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy 6 xã biên giới). Phân công 3 đồn Biên phòng tham gia vào các tổ công tác của huyện thực hiện giúp đỡ 24 thôn của 6 xã biên giới xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Nam Giang thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng cán bộ Biên phòng tăng cường xã; quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP nhân các ngày lễ, Tết, Ngày truyền thống BĐBP nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Bhling Mia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Giang:

Ngày 8/4/2021, Đảng ủy BĐBP tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 05-QC/PH với Huyện ủy Tây Giang trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Đồn Biên phòng thống nhất với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới lựa chọn, bồi dưỡng, phân công 35 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn; phân công 59 đảng viên phụ trách 291 hộ gia đình trên địa bàn.

Trong thời gian tới, chúng tôi đang đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã là cán bộ đồn Biên phòng theo Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư đối với các huyện, thị, thành phố và xã, phường còn lại.

Cấp ủy hai bên đã phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý những vấn đề xảy ra liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trao sinh kế với kinh phí hơn 3 tỷ đồng, xây dựng nhà "Mái ấm tình thương" cho 11 hộ phụ nữ/475 triệu đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà trị giá hơn 5 tỷ đồng. Hằng năm, trực tiếp vận động Công ty Beegreen, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2.000 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng cho nhân dân 4 xã vùng cao và giáp biên...

Thời gian tới, Huyện ủy Tây Giang tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đồn Biên phòng về triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; cấp kinh phí để các đồn Biên phòng và các xã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 35 năm "Ngày Biên phòng toàn dân".

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO