Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 01:11 GMT+7

Gắn công tác đào tạo với sự phát triển của khoa học công nghệ

Biên phòng - Chiều 31-7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Thông qua Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

cqd56jnysf-17577_f_jys08esb0_1
Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

Trình bày báo cáo kết quả xây dựng Dự thảo Đề án tại hội nghị, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Cục Nhà trường đã tổ chức khảo sát toàn diện quy trình, chương trình đào tạo; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên hữu cơ, hệ thống thao trường, bãi tập và các điều kiện vật chất bảo đảm đào tạo tại các học viện, nhà trường Quân đội; đánh giá tác động của đề án đối với các trường; thực tiễn cán bộ tốt nghiệp ra trường tại một số đơn vị; xây dựng chương trình đào tạo cán bộ theo từng đối tượng gắn với chức vụ đào tạo; rà soát cắt bỏ những nội dung trùng lặp; bổ sung, cập nhật kiến thức mới về pháp luật, quản lý Nhà nước, gắn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu vào chương trình đào tạo…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, công tác đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của công tác cán bộ; các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung trọng tâm, những điểm cần lưu ý trong đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội. Trong đổi mới đào tạo cần nắm vững vấn đề trọng điểm, nhất là quy trình, chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, phù hợp nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học; đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản lý thuyết, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chương trình đào tạo phải thường xuyên được đổi mới, bổ sung, cập nhật những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị, hòa nhập được sự phát triển của khoa học công nghệ, nghệ thuật quân sự.

Đối với chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về quân sự, chính trị vào chương trình đào tạo, tạo mặt bằng kiến thức cơ sở, giúp học viên có kiến thức toàn diện về quân sự, làm nền học tập các môn học tập chuyên ngành.

Đối với đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch, tiếp tục bổ sung các môn về quản lý nhà nước, kinh tế, xã hội… Đối với đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược, trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa các định hướng chiến lược trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát các vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là tư duy mới tầm chiến dịch, chiến lược về quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO