Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/01/2023 05:17 GMT+7

Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị thật sự vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Ngày 25-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 917/1999/CT-QP (viết tắt là Chỉ thị 917) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Sơ kết chỉ thị số 173-CT/ĐU (viết tắt là Chỉ thị 173) của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP (viết tắt là Kế hoạch 3088) của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP dự hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 20 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn tác động, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP, nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 được tổ chức, triển khai thực hiện tích cực, chủ động, nghiêm túc, tạo được bước chuyển biến tương đối toàn diện, trên nhiều mặt với chất lượng khá, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; làm chuyển biến cơ bản nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về công tác xây dựng đơn vị.

Cùng với đó, tổ chức biên chế từng bước được quy hoạch tổng thể, ổn định, lâu dài; các chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành điều lệnh, kỷ luật, pháp luật; công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật, tài chính được thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Kết quả, trong 20 năm qua, lực lượng BĐBP có 185 cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện; 33 đơn vị được tặng cờ huấn luyện giỏi; 6 lượt đơn vị được Bộ Tổng tham mưu tặng cờ huấn luyện thể lực giỏi; 5.385 đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện.

Về triển khai Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”, sau khi các văn bản này được ban hành, Bộ Tham mưu, các Cục đã hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo từng chuyên ngành, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ viết bản thu hoạch, cam kết thực hiện.

Kết quả, đến nay tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong toàn lực lượng BĐBP có chuyển biến tiến bộ, ý thức chấp hành của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Nhiều đơn vị đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, bước đầu lan tỏa hiệu ứng tích cực trong chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 917, Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời tập trung làm rõ tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu, để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" trong giai đoạn mới, các cơ quan, đơn vị cần đánh giá kết quả thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo; cấp ủy các cấp ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị mới của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; tổ chức giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", coi đây là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, nhất là đội ngũ cán bộ gắn với củng cố tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với trách nhiệm của người chỉ huy, cán bộ chủ trì; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị hằng năm phải triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" với chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo động lực, sức mạnh tập thể cùng nhau xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu thật sự vững chắc.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai quyết liệt, đầy đủ, nghiêm túc nội dung, kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới; gắn thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 với quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; phát hiện, xử lý nghiêm, dứt điểm, kịp thời đối với những quân nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy các cấp…

Trọng Thành

Bình luận

ZALO