Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 12:17 GMT+7

Duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, tạo bước chuyển đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Những năm qua, bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác duy trì kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Biên phòng đã cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Văn Kha, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Ninh Bình để hiểu rõ hơn về công tác này.

Thượng tá Trần Văn Kha. Ảnh: Ngọc Lâm

- Được biết, trong những năm qua, BĐBP Ninh Bình được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao trong công tác duy trì kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Để có được kết quả này, đơn vị đã quyết liệt thực hiện những biện pháp nào, thưa đồng chí?

- Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác giáo dục, quản lý kỷ luật đối với công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Đặc biệt, trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật; giữa quản lý con người, quản lý các mối quan hệ xã hội của mỗi quân nhân với quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất; quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân, đội ngũ chi ủy viên, “Tổ 3 người”, “Tổ tư vấn chính trị, pháp luật”. Đồng thời, tổ chức duy trì Ngày Chính trị văn hóa tinh thần kết hợp thông báo chính trị, thời sự, tình hình, dư luận, chấp hành kỷ luật, pháp luật, mất an toàn giao thông trong toàn quân và trong lực lượng để rút kinh nghiệm trước các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật.

- Có thể khẳng định rằng, công tác quản lý tư tưởng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn cho mọi quân nhân và tập thể đơn vị. Đề nghị đồng chí chia sẻ rõ hơn về công tác này?

- Để duy trì hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Ninh Bình đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức thực hiện tốt các khâu, các bước trong tiến hành công tác tư tưởng. Trong đó, chú trọng kết hợp đồng bộ các biện pháp duy trì chế độ học tập chính trị, thông báo thời sự, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt các diễn biến tư tưởng và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vấn đề tiêu cực nảy sinh.

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị; chú trọng các cơ quan, đơn vị trọng điểm và các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện những dư luận, dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Nhờ tập trung vào công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chính trị nên tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ BĐBP Ninh Bình đều có bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Từ đó, chất lượng xây dựng đơn vị, tổ chức quần chúng ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BĐBP Ninh Bình thường xuyên tổ chức bảo dưỡng phương tiện định kỳ, đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Lâm

- Từ những kết quả đã đạt được và trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới, BĐBP Ninh Bình sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm, trọng điểm nào để công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn đi sâu vào nhận thức chung của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ?

- Trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình sẽ phấn đấu không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường. Để làm được điều này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, có chiều sâu, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thường xuyên nắm chắc và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu, các bước trong quy trình quản lý tư tưởng bộ đội; tăng cường công tác nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, dự báo tư tưởng chính xác, kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết tư tưởng nảy sinh phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, các chế độ, nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ; rà soát công tác bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, huấn luyện; kiểm tra chặt chẽ giấy tờ, phương tiện của cá nhân, đơn vị, tăng cường kiểm tra đối với quân nhân điều khiển phương tiện trước khi tham gia giao thông, đề ra biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; xây dựng kế hoạch trước khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra chặt chẽ điều kiện đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, mất an toàn.

Ba là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở đơn vị; thường xuyên nắm chắc kết quả hoàn thành nhiệm vụ, ý thức rèn luyện, tu dưỡng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những biểu hiện bất thường trong công tác. Khi có vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra, cần xác định rõ nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm; lấy biện pháp giáo dục, thuyết phục là chính, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Bình luận

ZALO