Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/12/2022 08:33 GMT+7

18001771:

Đường dây nóng chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Biên phòng - Ngày 11-12-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc “Tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam”. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng với số điện thoại miễn phí 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo.

 649ban.gif
Ông Đặng Lên (bên phải) hiến tặng cho Nhà nước Tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã lưu giữ suốt 175 năm để góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: TL

Để phát huy vai trò, hiệu quả đường dây nóng 18001771, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam vừa có thông báo đến các đơn vị trong toàn quân về việc phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Theo đó, các đơn vị tuyên truyền, giáo dục cho CBCS hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng đường dây nóng miễn phí nói trên và trách nhiệm tham gia sưu tầm, cung cấp, hiến tặng tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo. Hệ thống bảo tàng toàn quân phát huy chức năng, nhiệm vụ chuyên  môn trong công tác sưu tầm, bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu, hiện vật có hiệu quả.

Cục Tuyên huấn cũng yêu cầu các cơ quan báo chí trong quân đội tăng cường công tác tuyên truyền, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động trên, đồng thời trực tiếp phát hiện, tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo.

H.L

Bình luận

ZALO