Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 30/09/2020 04:51 GMT+7

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

vcsrq9nlgk-22617_f_k3vaeozi1_IMG_0658
Việt Nam phấn đấu tới năm 2030, chấm dứt việc thải bỏ ngư lưới cụ trực tiếp xuống biển. Ảnh: Bích Nguyên

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương với mục tiêu tổng quát là quản lý được rác thải nhựa đại dương từ nguồn thải trên đất liền và nguồn thải ở biển theo cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; tạo đột phá và chuyển biến căn bản về nhận thức, ứng xử và hành vi của toàn cộng đồng trong sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sản phẩm nhựa và thu gom, xử lý rác thải nhựa.

Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% khu bảo tồn không còn rác thải nhựa; 100% khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng nhựa dùng một lần, túi ni lông…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu đến năm 2030 thực hiện quan trắc hằng năm và định kỳ 5 năm/lần, đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương ở một số cửa sông thuộc 11 lưu vực sông chính và tại các đảo tiền tiêu, có tiềm năng phát triển du lịch thuộc 12 huyện đảo.

Để đạt được mục tiêu như trên, Chính phủ đã xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp, trong đó tập trung vào công tác truyền thông về tác hại của nhựa, túi ni lông đối với đại dương, biển, môi trường, sức khỏe con người và các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, sáng kiến có giá trị, nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, xử lý rác thải nhựa…

Bích Nguyên

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO