Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 06:07 GMT+7

Đưa pháp luật vào đời sống người dân khu vực biên giới biển

Biên phòng - Thời gian qua, với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng cũng như xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

4nac_7a
Cán bộ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tặng áo phao cho ngư dân khu vực ven biển. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Thành phố Hồ Chí Minh có 23,5km bờ biển trải dài trên địa bàn 4 xã, thị trấn ven biển huyện Cần Giờ là Lý Nhơn, Long Hòa, Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh; vùng biển rộng 1.755km2 tiếp giáp với các vùng biển thuộc địa giới hành chính các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là hệ thống cảng biển và du lịch biển. Tuy nhiên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân các xã ven biển còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của thành phố; nhận thức, ý thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế... Do vậy, việc tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân là rất cần thiết. 

Thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. 

Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Hằng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng và sát tình hình, đặc điểm của từng địa phương như: Tuyên truyền tập trung, tuyên truyền nhỏ lẻ, tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tờ gấp, xây dựng tiểu phẩm và hệ thống pa nô, áp phích. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị BĐBP đứng chân trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân”.

bag5_1a
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Từ đầu năm 2019 đến nay, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 4 buổi tuyên truyền cho 1.850 lượt người dân; xây dựng 4 cụm pa nô tuyên truyền về Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; phát hành 20.000 tờ rơi, tờ gấp, trang bị 16 tủ sách pháp luật, cấp phát 500 băng đĩa hình về câu chuyện pháp luật cho các địa phương và các đơn vị cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao xây dựng chương trình sân khấu hóa với 4 tiết mục ca múa nhạc, 2 tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền cho trên 4.500 giáo viên, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ở huyện Cần Giờ và 150 lượt cán bộ, chiến sĩ. 

Ngoài ra, Đội Tuyên truyền văn hóa của đơn vị tích cực đi biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn ven biển, góp phần chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách gần gũi, nhẹ nhàng. Nhờ đó, các nội dung của Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Công chứng, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Biển... đã thực sự đi vào đời sống.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là từ kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn biên giới biển thành phố Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức; nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ; giúp cán bộ, công chức nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật trên cương vị công tác và thực thi công vụ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Đặc biệt, Đề án đã trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về pháp luật, qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội. Cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng đã tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã giúp cho người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tự mình giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại không có cơ sở, khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giúp cán bộ, nhân dân hiểu sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, từ đó tự giác tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Nguyễn Đức Thắng

Bình luận

ZALO