Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 08:04 GMT+7

Đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống

Biên phòng -

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là khâu then chốt để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đời sống của người dân. Đồng thời, góp phần tạo sự đồng thuận giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Linh Đan (thực hiện)

Bình luận

ZALO