Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 08:11 GMT+7

Dự thảo 8 chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông

Biên phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông.

Dạy học tiếng DTTS là chủ trương của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa của các dân tộc. Ảnh: minh họa

Triển khai Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng DTTS trong Chương trình giáo dục phổ thông gồm dự thảo Chương trình môn Tiếng DTTS: Chương trình Tiếng Bahnar, Chương trình Tiếng Chăm, Chương trình Tiếng Êđê, Chương trình Tiếng Jrai, Chương trình Tiếng Khmer, Chương trình Tiếng Mnông, Chương trình Tiếng Mông, Chương trình Tiếng Thái.

Chương trình tự chọn tiếng DTTS cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Theo Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định môn Tiếng DTTS là môn học tự chọn từ lớp 1 đến lớp 12.

Dạy học tiếng DTTS là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa của các dân tộc. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phổ thông là người DTTS có nguyện vọng, có nhu cầu được học tiếng DTTS.

Môn Tiếng DTTS được dạy từ cấp tiểu học, sử dụng thời lượng tự chọn tương ứng của từng cấp học để tổ chức dạy học. Nội dung dạy học tiếng DTTS được quy định trong từng chương trình tiếng DTTS do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Điều kiện tổ chức dạy học và quy trình đưa tiếng DTTS vào dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo lấy ý kiến góp ý đến ngày 30-7-2020.

V.H

Bình luận

ZALO