Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 02:06 GMT+7

Dự kiến tốc độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 26%

Biên phòng - Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc( UBDT), cho đến ngày 20/11/2022, tiến độ giải ngân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719) của UBDT đạt tiến độ giải ngân 1,85%, dự kiến đến 31/12/2022 giải ngân kinh phí đạt 26%. Một số nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch, nhưng do hạn chế về thời gian nên UBDT đã đề xuất cấp có thẩm quyền hoãn lại và chuyển sang năm 2023 để tổ chức thực hiện.

Chương trình mục tiêu Quốc gia kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo của vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Cẩm Linh

Năm 2022, UBDT được giao gần 300 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình 1719, đến 30/6/2022 đã được trung ương phân bổ gần 270 tỷ đồng. Ngay sau khi được phân bổ kinh phí, UBDT đã giao dự toán cho các vụ, đơn vị để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm giao dự toán, đa số các vụ, đơn vị chưa xác định được các nhiệm vụ, dự toán cụ thể để triển khai thực hiện, vì vậy quá trình thực hiện phải điều chỉnh dự toán nhiều lần.

Quyết định phân bổ kinh phí vào thời điểm giữa năm 2022 hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng tham mưu thực hiện của các đơn vị trực thuộc UBDT. Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 1719, các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT chưa có kinh nghiệm triển khai, nên gặp nhiều hạn chế trong xây dựng kế hoạch; khối lượng công việc phải thẩm định đa dạng, các văn bản hướng dẫn về tài chính có sự chồng chéo… ảnh hưởng đến tiến độ chung của trong thực hiện các nhiệm vụ.

Để đảm bảo việc triển khai Chương trình 1719 năm 2023 của UBDT được thuận lợi, đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra, UBDT định hướng tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án, trong đó xác định đầu mục, nhiệm vụ cụ thể các nhiệm vụ; các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Vụ chủ trì tiểu dự án, dự án trong xác định nhiệm vụ, dự toán kinh phí.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO