Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 01:54 GMT+7

Dự kiến nhân sự chủ chốt của Quốc hội khóa XIV

Biên phòng - Sáng 21-7, Quốc hội (QH) tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH khóa XIV; biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng nhân sự gồm Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH.

dsc-0386
Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH. Ảnh: Viết Hà

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cho biết, theo kết quả thảo luận tại đoàn, các đại biểu nhất trí cao với Tờ trình của UBTVQH khóa XIII về số lượng 18 người gồm Chủ tịch QH, 4 Phó Chủ tịch QH và 13 Ủy viên UBTVQH. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH đã trình bày Nghị quyết về số thành viên UBTVQH khóa XIV. QH đã biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử, kết quả có 96,15% tổng số đại biểu QH biểu quyết thông qua.

Sau khi thông qua Nghị quyết, Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH. Theo đó, nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội: UBTVQH khóa XIII giới thiệu, đề nghị QH xem xét bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn QH, Chủ tịch QH khóa XIII giữ chức vụ Chủ tịch QH khóa XIV.

Nhân sự bầu Phó Chủ tịch QH: UBTVQH khóa XIII đề nghị QH xem xét bầu các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ Phó chủ tịch QH khóa XIV: Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Phó Chủ tịch QH khóa XIII; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Phó Chủ tịch QH khóa XIII; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng Đoàn QH, Phó Chủ tịch QH khóa XIII; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Phó Chủ tịch QH khóa XIII.

Nhân sự Ủy viên UBTVQH khóa XIV, UBTVQH khóa XIII giới thiệu: Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH khóa XIV. Đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIV.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khóa XIV. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc UBTVQH khóa XIV. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký QH khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng QH dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký QH khóa XIV. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khóa XIV. Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH khóa XIII, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khóa XIV.

Viết Hà

Bình luận

ZALO