Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 01:30 GMT+7

Dự án Luật Quy hoạch: Đem lại bước cải cách về thể chế

Biên phòng - Dự án Luật Quy hoạch là một luật mới nên nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Thảo luận tại hội trường ngày 26-5 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3, đã có 27 đại biểu phát biểu tập trung vào một số vấn đề như: Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch và nguyên tắc lập quy hoạch; mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định việc phê duyệt quy hoạch; quy hoạch vùng...

8khlg036fa-62505_1428807587842114309_nh_1
Ong Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch. Ảnh: QH

Dự án Dự thảo Luật Quy hoạch lần này đã được soạn thảo công phu, trong đó nâng cao vai trò của cộng đồng người dân và người đứng đầu đối với quá trình thực thi quy hoạch, như: Điều 20, Điều 38, Điều 44. Đồng thời, Luật Quy hoạch quy định rõ việc yêu cầu công bố công khai việc cung cấp thông tin về tất cả các loại quy hoạch sau khi được phê duyệt và người chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Dự thảo cũng quy định rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống (Điều 5 và Điều 6), tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và ngay cả những cán bộ làm công tác quản lý, tiếp cận thông tin đơn giản, dễ tra cứu.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng, Khoản 1, Điều 9 của dự thảo Luật Quy hoạch quy định chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công nhưng quy định của Luật Đầu tư công tại các Điều 7, 8, 9 và 10 thì không có tiêu chí nào xác định hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch thuộc các loại dự án đầu tư công.

Do đó, đại biểu Nguyễn Văn Hiển đề nghị chỉnh sửa lại quy định này theo hướng các chi phí trên được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của Luật Ngân sách như dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai. Trong trường hợp vẫn giữ như Khoản 1, Điều 9 của dự thảo Luật thì cần thiết phải sửa đổi ngay Luật Đầu tư công trong dự thảo Luật Quy hoạch thì mới đảm bảo tính thống nhất và khả thi của quy định.

Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đề nghị, để ngăn ngừa tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm có thể xảy ra, đề nghị nghiên cứu xem xét bổ sung mục tiêu của hoạt động quy hoạch đó là hoạt động quy hoạch phải vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đại biểu Tô Văn Tám, việc bổ sung này có thể là bổ sung thành một khoản ở Điều 4 và cũng có thể bổ sung vào Khoản 1 của điều này, đó là hoạt động quy hoạch vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phải tuân theo quy định của luật này và quy định của pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Về chi phí cho hoạt động quy hoạch tại Khoản 1, Điều 9 của dự thảo Luật có quy định "chi phí lập thẩm định quy định, quyết định hoặc phê duyệt công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công", đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, cần xem xét nghiên cứu lại cho thật phù hợp vì quy trình điều tra khảo sát tổng hợp lấy ý kiến thẩm định hoàn chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khác nhiều so với quy trình của dự án được quy định theo Luật đầu tư công. Để hạn chế vướng mắc này có thể xảy ra, đại biểu Tám đề nghị nên tiếp tục giữ quy định như hiện hành, đó là sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác lập thẩm định phê duyệt công bố quy hoạch. Trong trường hợp vẫn sử dụng nguồn vốn đầu tư công như dự thảo thì phải sớm rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư công.

Để làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Đây là một luật mới, có phạm vi rất rộng, được Quốc hội thông qua sẽ đem lại bước cải cách về thể chế, để tạo ra được sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống của pháp luật chúng ta hiện nay về quy hoạch. Đồng thời, sẽ góp phần thay đổi phương thức quản lý của Nhà nước, tăng cường tính liên kết phát triển vùng, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương và từng ngành; khắc phục được tình trạng chia cắt cục bộ giữa các ngành, các địa phương và giữa các vùng miền trong cả nước, tránh được các xung đột về lợi ích và mâu thuẫn chồng chéo trong phát triển.

hg4e8wsqvl-62505_362552917925467094_anhr_2
Đại biểu Tô Văn Tám đóng góp ý kiến vào dự án Luật Quy hoạch. Ảnh: QH

Về việc chỉnh sửa 32 luật liên quan đến việc ban hành luật lần này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đã thiết kế chia những quy hoạch đã được duyệt và những quy hoạch đã được duyệt làm 2 loại. Một loại được xác định là phù hợp thì sẽ thực hiện cho đến hết thời kỳ quy hoạch của quy hoạch đã được duyệt đó, không phù hợp thì phải được điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch mới này. Loại thứ hai là loại chưa được phê duyệt thì chưa được phê duyệt phải được phê duyệt theo Luật Quy hoạch lần này và phải hoàn thành trước 31-12-2020.

Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch thì phải thực hiện cho đến hết 31-12-2020 vì các quy hoạch được tích hợp mà đã được phê duyệt thì thường có thời kỳ đến hết năm 2020. Còn các quy hoạch không được tích hợp vào trong quy hoạch lần này thì sẽ hết hiệu lực ngay từ 1-1-2019 khi Luật Quy hoạch này có hiệu lực. Đó là một số quy hoạch ngành và toàn bộ quy hoạch sản phẩm sẽ hết hiệu lực ngay khi luật này có hiệu lực. Còn các quy hoạch chi tiết khác thì vẫn được thực hiện bình thường theo các quy định của pháp luật liên quan.

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ cùng Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Thẩm tra của Quốc hội báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung làm rõ đặc biệt về những khái niệm từ ngữ rồi các nguyên tắc lập, các tiêu chí để xác định quy hoạch ngành, căn cứ để điều chỉnh các quy hoạch, quản lý quy hoạch trên thực địa, mối quan hệ, thẩm quyền, nội dung tích hợp.

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO