Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 09:54 GMT+7

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9

Biên phòng - Sau khi Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 78/2019/QH14 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 842/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Soạn thảo và giao Bộ Tư lệnh BĐBP - Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo khẩn trương tiến hành soạn thảo dự án Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, hồ sơ dự án Luật BPVN đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, nhất trí thông qua tại Kỳ họp thứ 43 và đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến tổ chức vào tháng 5-2020).

5viz_8a
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kon Tum tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Viết Hà

Trên cơ sở 3 chính sách lớn đã được xác định, đánh giá tác động xây dựng dự án luật, bao gồm: Xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, dự thảo Luật BPVN đã quy định cụ thể, chi tiết các quan hệ xã hội được luật điều chỉnh. Đặc biệt, dự thảo Luật BPVN đã thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng, Nhà nước tạo thành hệ thống các quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tại Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của Ban Soạn thảo đối với dự thảo Luật BPVN; đồng thời khẳng định, việc ban hành luật là cần thiết, thể chế đầy đủ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:

Đối với tên gọi của Luật BPVN, đa số đại biểu cho rằng, tên gọi như vậy đã thể hiện đầy đủ nội hàm, phạm vi điều chỉnh của dự án luật, thể hiện được vai trò quan trọng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Về quy định nhiệm vụ của BĐBP trong dự thảo Luật BPVN, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện rõ quan điểm, BĐBP là lực lượng chuyên trách, làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và tham gia xây dựng biên giới vững mạnh. Xây dựng, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các lực lượng, nhưng thực hiện mỗi nhiệm vụ cần có một lực lượng chuyên trách, nòng cốt, còn các cơ quan khác thực hiện nhiệm vụ phối hợp, tránh trường hợp “dễ làm, khó bỏ”, tạo ra những khoảng trống trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới.

Đối với quy định BĐBP tham gia xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh trong dự thảo Luật BPVN, nhiều đại biểu có cùng quan điểm, cần nghiên cứu thêm để bổ sung làm nổi bật vị trí, vai trò của BĐBP, bởi vì: Thực tiễn hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho, đặc biệt đã khẳng định rõ vị trí, vai trò khắc sâu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người lính mang quân hàm xanh” trong việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên biên giới bằng nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực như: “Thầy thuốc mang quân hàm xanh”, “Thầy giáo mang quân hàm xanh”,  “Con nuôi đồn Biên phòng”,  “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường”... Những hình ảnh cao đẹp đó đã tạo chỗ dựa vững tin và in sâu vào mỗi người dân nơi biên giới. Vì vậy, dự thảo Luật BPVN cần quy định BĐBP làm nòng cốt tham gia xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh để thể hiện đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng BĐBP.

e7ni_8b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang và dân quân xã tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Viết Hà

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, BĐBP là lực lượng quan trọng, nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao; tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới,  khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; nâng cao dân trí, xóa mù chữ, giúp người nghèo nâng cao đời sống và tăng cường cán bộ chủ chốt về làm Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã biên giới; tăng cường đảng viên về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới, giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị... Khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã thể hiện đầy đủ sự gắn bó máu thịt của BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, cả nước đang tích cực triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, những người lính Biên phòng phải ở lán, trại ngoài rừng, ăn uống thiếu thốn, vất vả ngày đêm để phòng, chống dịch. Vì vậy, dự thảo luật cần nghiên cứu, bổ sung đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững sự bình yên nơi biên giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội còn nêu rõ, tuy dự thảo Luật BPVN được sự đồng thuận cao của Chính phủ, cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng để đáp ứng yêu cầu cho các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là phối hợp với cơ quan soạn thảo để bổ sung, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật BPVN đảm bảo chất lượng.

Đến nay, Ban Soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; Vụ Quốc phòng - An ninh của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng) và các chuyên gia tư vấn pháp luật của Bộ Tư pháp tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 43 và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đối với dự án Luật BPVN báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật BPVN trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9.

Nguyễn Văn Ty, Trưởng phòng Pháp chế, Bộ Tham mưu BĐBP

Bình luận

ZALO