Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 10:51 GMT+7

Đột phá, sáng tạo trong củng cố thế trận biên phòng toàn dân

Biên phòng - Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh đã tham mưu với Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Đề án số 174-ĐA/TU về “Thí điểm chỉ định, bổ sung đồng chí Đồn trưởng hoặc Chính trị viên đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020”. Sau 2 năm thực hiện đề án, góp phần quan trọng trong phối hợp xây dựng, củng cố thế trận biên phòng vững mạnh.

ufab_18b
Đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển, đảo tỉnh Quảng Ninh thường xuyên bám sát cơ sở, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.Ảnh: Viết Hà

Việc Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh tham mưu Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Đề án số 174-ĐA/TU ngày 21-3-2016, là sáng kiến mang tính đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh. Thực hiện Đề án, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy: Bình Liêu, Hải Hà, Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái tiến hành lựa chọn 5 cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển, đảo. 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quy định số 11-QĐ/TU về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ của cán bộ BĐBP tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố biên giới, biển, đảo... Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP có quyết định, những cán bộ tham gia cấp ủy địa phương sẽ không luân chuyển địa bàn. Các Huyện ủy, Thành ủy đã bổ sung quy chế làm việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí ủy viên là cán bộ Biên phòng phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, tiến hành thông báo cho các cơ quan, đơn vị nắm và phối hợp công tác. 

Qua 2 năm, đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển, đảo trên địa bàn đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP. Các đồng chí cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy viên huyện còn tích cực tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố đối với các xã, phường biên giới, hải đảo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân hai bên biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm... Đồng thời, giúp cấp ủy trực tiếp nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo, từ đó, có các giải pháp phù hợp đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân biên giới, biển, đảo... 

Với những kết quả đạt được, ngày 17-7-2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 174-ĐA/TU nhằm đánh giá kết quả đạt được và xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép mở rộng chủ trương tại các địa phương biên giới Quảng Ninh, cũng như các tỉnh, thành biên giới, hải đảo trong toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh

Bình luận

ZALO