Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 07:55 GMT+7

Đồng Tháp: Năm 2018 mở 117 lớp đào tạo các nhóm nghề nông thôn

Biên phòng - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Theo đó, tổng số lao động nông thôn dự kiến được đào tạo là hơn 3.362 người, với 117 lớp, 3 nhóm nghề gồm: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

5af11f1cf9ff196453003a4d
Thu hoạch xoài tại Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cùng với đó là bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 210 người là giáo viên, cán bộ làm công tác đào tạo nghề nông nghiệp với các lớp bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng dạy nghề, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Lao động nông thôn tham gia học nghề nông nghiệp được hỗ trợ đầy đủ chi phí đào tạo nghề theo quy định, đồng thời được quan tâm giải quyết vấn đề phát triển sản xuất sau đào tạo nghề, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất có quy mô lớn và tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện đào tạo năm 2018 là 3,567 tỷ đồng.

Nguyễn Toàn

Bình luận

ZALO