Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 26/06/2024 04:10 GMT+7

Động lực lớn để cán bộ tự hoàn thiện

Biên phòng - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 96-QĐ/TW (Quy định 96) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định 96 thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 cùng về nội dung này nhưng có nhiều điểm mới, bổ sung, trong đó, các điều khoản được cụ thể hóa hơn và xử lý nghiêm hơn.

Quy định 96 sẽ trở thành một thước đo quan trọng phản ánh năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ảnh: minh họa

Dư luận nhìn nhận, việc triển khai thực hiện các nội dung trong Quy định 96 cùng với hàng loạt các quy định, kết luận, chỉ thị mà Bộ Chính trị ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay sẽ là động lực lớn để đội ngũ cán bộ các cấp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng, điểm mới đáng chú ý của Quy định 96 là các điều khoản được cụ thể hóa, chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Việc lấy phiếu tín nhiệm không còn chỉ là kênh thông tin mang tính chất tham khảo cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ như Quy định 262-QĐ/TW mà đã trở thành nội dung quan trọng không thể thiếu trong đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ và được thực hiện định kỳ.

Theo đó, người có trên 1/2 nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Quy định 96 cũng nêu rõ 2 tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu). Các tiêu chí được xây dựng theo hướng cụ thể hơn, giảm thiểu các yếu tố “định tính” trong lấy phiếu tín nhiệm.

Đáng lưu ý, Quy định 96 còn xét đến khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng, Quy định 96 sẽ trở thành một thước đo quan trọng phản ánh năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý so với trước đây. Với những nội dung cụ thể, rõ ràng, Quy định 96 vừa là tiêu chí để từng cán bộ tự phê bình, “tự soi, tự sửa” lại mình, đồng thời cũng là động lực để họ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu tự hoàn thiện bản thân. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao uy tín của đội ngũ cán bộ các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, việc quy định rõ ràng như vậy sẽ giúp các cấp ủy, đơn vị khi tổ chức lấy phiếu sẽ dễ dàng thực hiện, loại bỏ được tâm lý lấy phiếu chỉ là hình thức, mang tính tham khảo “tín nhiệm thấp vẫn được dùng” hay “xong xuôi tất cả lại về”...

Thiết nghĩ, Quy định 96 được ban hành với những nội dung mới là hết sức kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo dấu mốc mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo niềm tin vững chắc để đưa đất nước phát triển khi lựa chọn được một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, vừa có tâm, xứng tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để Quy định này được thực hiện có hiệu quả, song song với công tác tuyên truyền, quán triệt, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo nguyên tắc đồng bộ, công minh, khách quan, trung thực.

Hoàng Lâm

Bình luận

ZALO