Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 08:40 GMT+7

Đóng góp vào dự thảo tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Biên phòng - Ngày 20-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Hội thảo nhằm làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Cẩm Linh

Theo thông tin từ Hội thảo, từ năm 1996 đến nay, vùng DTTS và miền núi đã có 4 lần phân định thành 3 khu vực theo trình độ phát triển. Mặc dù các tiêu chí giai đoạn vừa qua đã có những tiến bộ nhất định, song quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số bất cập như: Việc phân định không đề cập đến tỷ lệ hộ DTTS tại địa phương; thôn đặc biệt khó khăn chưa phù hợp giữa các xã quy mô lớn, có nhiều thôn với xã quy mô nhỏ có ít thôn...

Những bật cập này dẫn đến việc nguồn lực thực hiện các chính sách bị dàn trải, phân bổ nguồn lực dầu tư và áp dụng các chính sách có sự bất cập. Để khắc phục vấn đề này trong giai đoạn mới, vùng DTTS và miền núi được quy định là các xã, thôn có trên 15% hộ DTTS sinh sống tập trung thành cộng đồng. Vùng DTTS và miền núi tiếp tục phân định thành 3 khu vực để đảm bảo tính kế thừa và thống nhất trong áp dụng và tổ chức thực hiện.

Theo tiêu chí xác đinh mới, vùng DTTS và miền núi giảm 1.851 xã không có hoặc có rất ít đồng bào DTTS sinh sống, số thôn đặc biệt khó khăn đầu tư theo các chương trình giảm 2.767 thôn, số xã đặc biệt khó khăn giảm 398 xã. Nếu tính riêng ngân sách đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, ngân sách giảm 1.223 tỷ đồng. Đây là điều kiện để nâng dịnh mức, ưu tiên cho những địa bàn đặc biệt khó khăn có đồng bào DTTS sinh sống đảm bảo được quan điểm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các địa phương cơ bản đồng tình với dự thảo Quyết định tiêu chí và kết qua sơ bộ phân định vùng DTTS và miền núi do UBDT xây dựng. Các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi; đánh giá tác động của việc phân định vùng DTTS theo trình độ phát triển đến các chính sách thuộc lĩnh vực ngành được phân công thực hiện; các địa phương cũng trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo các tiêu chí.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, việc đưa tỷ lệ hộ DTTS vào tiêu chí phân định sẽ phản ánh thực chất hơn chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Theo người đứng đầu Ủy ban Dân tộc, trong bối cảnh nguồn lực của chúng ta còn hạn chế mà nhu cầu đầu tư lớn, việc phân định tiêu chí vùng đồng bào DTTS sẽ tạo điều kiện để tập trung nguồn lực vào các nơi thực sự khó khăn, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Thực hiện “Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2020” là 1 trong 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, làm cơ sở để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO