Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 04:09 GMT+7

Đồng chí Phạm Minh Chính tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ

Biên phòng - Chiều 26-7, với 95,99% tổng số đại biểu tán thành Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Minh Hải

Sau khi được QH bầu, đồng chí Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Phát biểu sau tuyên thệ nhậm chức, đồng chí Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, đây là vinh dự vô cùng to lớn và là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, QH, Chính phủ, đồng bào, cử tri cả nước giao phó.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tri ân các lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XV sẽ xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích Quốc gia, Dân tộc lên trên hết, trước hết; “lấy dân làm gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra; trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Hải

Với tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân; nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của Nhân dân để chống dịch thành công; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay…

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong Chính phủ và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Có biện pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và quản lý xã hội; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động phát hiện, tháo gỡ theo thẩm quyền những “rào cản”, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trong mọi điều kiện trên cơ sở phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, nội lực là cơ bản, quyết định, tranh thủ ngoại lực là quan trọng, cần thiết; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết thêm, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy truyền thống, lịch sử hào hùng; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; xác định đây là những nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh con người. Cụ thể hóa thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Cũng trong chiều 26-7, QH biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với 100% tổng số đại biểu có mặt tán thành. Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (được QH khóa XIV bầu tại Kỳ họp thứ 11, tháng 4-2021) giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Phạm Minh Chính:

Đồng chí Phạm Minh Chính sinh năm 1958; quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu QH khóa XIV. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật.

Năm 1984, đồng chí được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Đến năm 1989, được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Rumani.

Đồng chí bắt đầu công tác tại Bộ Công an từ năm 1996. Năm 2007, đồng chí Phạm Minh Chính được Thủ tướng Chính phủ phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân; ngày 3-2-2010, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an; tháng 7-2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng và ngày 12-8-2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tháng 8-2011, được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; đến tháng 4-2015, đồng chí được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII và được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4-2021, tại Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Viết Hà

Bình luận

ZALO