Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/06/2023 09:05 GMT+7

Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

Biên phòng - Chiều 5-4, với 96,25% tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quốc hội đã bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Nam Anh

Sau khi được QH bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Phát biểu sau tuyên thệ nhậm chức, đồng chí Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định đây là vinh dự vô cùng to lớn và là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đối với cá nhân Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn; đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã được triển khai rất hiệu quả, được nhân dân, cộng đồng quốc tế ủng hộ, ngưỡng mộ, đánh giá cao.

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xác định rõ trách nhiệm của mình, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ, tân Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. Đó là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng các thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng, chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Nam Anh

Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị, sức mạnh con người, văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển và xây dựng đất nước; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút và trọng dụng nhân tài.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

“Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Phạm Minh Chính:

Đồng chí Phạm Minh Chính sinh năm 1958; quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu QH khóa XIV. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật.

Năm 1984, đồng chí được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Đến năm 1989, được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Rumani.

Đồng chí bắt đầu công tác tại Bộ Công an từ năm 1996. Năm 2007, đồng chí Phạm Minh Chính được Thủ tướng Chính phủ phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân; ngày 3-2-2010, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an; tháng 7-2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng và ngày 12-8-2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tháng 8-2011, được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; đến tháng 4-2015, đồng chí được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII và được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Viết Hà

Bình luận

ZALO