Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 16/09/2021 05:58 GMT+7

Đồn BP Cà Roòng nhận đỡ đầu nhân dân bản 61 xây dựng nông thôn mới

Biên phòng - Ngày 16-4, Đồn BP Cà Roòng, BĐBP Quảng Bình đã tổ chức lễ nhận đỡ đầu, giúp đỡ bà con nhân dân bản 61, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

ysp2raizbl-47424_1495141269133730199_DSC_01
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cà Roòng đang triển khai lắp mới hệ thống nước sạch sinh hoạt cho bà con nhân dân bản 61, xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Châu Thành

Tại buổi lễ nhận đỡ đầu, Chỉ huy Đồn BP Cà Roòng đã phát động cán bộ, chiến sĩ và đông đảo bà con dân bản tham gia tích cực các hoạt động và thực hiện tốt chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới"; xây dựng khảo sát mô hình thí điểm chăn nuôi và trồng trọt; giúp đỡ và hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động văn hóa - xã hội, như băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước......

Đồng thời, thông qua đó để tuyên truyền cho bà con dân bản tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP; khuyến khích, vận động đồng bào tích cực làm ăn, sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới và bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Tham gia cùng BĐBP trong bảo vệ đường biên, mốc giới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào hai bên biên giới có mối quan hệ, đoàn kết gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; phòng, chống xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Ngay sau buổi lễ nhận đỡ đầu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cà Roòng đã triển khai các hoạt động như: đào mương, lắp mới hệ thống dẫn nước sạch sinh hoạt, điện thắp sáng về bản và tuyên truyền cho bà con dân bản thực hiện tốt các chương trình, quy ước, hương ước đã đặt ra...

Châu Thành

Bình luận

ZALO