Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 03:16 GMT+7

Thực hiện Thông tư số 104/2014/TT-BQP:

Đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội được nâng lên rõ rệt

Biên phòng - Ba năm qua (2015-2018), toàn quân đã triển khai thực hiện Thông tư số 104/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần (VHTT) trong QĐND Việt Nam. Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tại các đơn vị, Thông tư 104 đã mang lại làn gió mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của bộ đội, nâng cao một bước cơ bản đời sống VHTT trong quân đội.

a948_8a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, BĐBP Quảng Nam chơi thể thao sau giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoàng

Bảo đảm đầy đủ thiết chế văn hóa cho bộ đội

Tóm tắt kết quả thực hiện Thông tư 104, Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị (TCCT) nhấn mạnh: “Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 104, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm định mức tiêu chuẩn đời sống VHTT cho bộ đội. Nội dung thông tư đã bao quát toàn diện, phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm đồng bộ, cơ bản khắc phục được những bất cập của những quy định trước đây. Tiêu chuẩn đời sống VHTT đã đến được với từng cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của bộ đội, nâng cao một bước cơ bản đời sống VHTT trong quân đội. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT), xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, phục vụ có hiệu quả cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch”.

Theo Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Thông tư 104 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT đến đời sống VHTT của bộ đội. Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Phó Chính ủy Quân đoàn 2 cho rằng, tính ưu việt của Thông tư 104 thể hiện một cách toàn diện, phù hợp, sát với thực tiễn và khắc phục được bất cập của Thông tư 24 trước đây. Nhờ đó, đời sống VHTT của bộ đội được nâng lên rõ rệt.

Một trong những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Thông tư 104 là đã đảm bảo tốt định mức, tiêu chuẩn sách, báo, tạp chí, chế độ, tiêu chuẩn hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho bộ đội. Toàn quân hiện có 623 thư viện, phòng đọc sách. Các đơn vị đã tổ chức tốt hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, mở rộng không gian, thời gian đọc sách để đáp ứng nhu cầu của bộ đội. Các đơn vị cũng đã duy trì cho cán bộ, chiến sĩ được xem 2 chương trình phim và 2 chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mỗi tháng. Chế độ, định mức trang bị, vật tư CTĐ,CTCT cũng được đảm bảo đầy đủ theo quy định

Bên cạnh đó, TCCT đã chỉ đạo thống nhất trưng bày trang trí khánh tiết ở đơn vị cơ sở, đồng thời đề xuất Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng một số thiết chế văn hóa lớn như Nhà hát Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới về hình thức hoạt động, phát huy hiệu quả, vai trò, công năng của các thiết chế văn hóa, gắn sát với đời sống sinh hoạt của bộ đội, khắc phục việc hoạt động mang tính hình thức.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT khẳng định, hệ thống thiết chế văn hóa sau khi có Thông tư 104 đã từng bước được hiện đại hóa và đồng bộ. Hoạt động VHTT, cơ sở vật chất của các đơn vị trong toàn quân được quan tâm tốt hơn. Một số đơn vị còn sáng tác nhiều mô hình mới, nâng cao đời sống VHTT cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hiện nay.

Làm cho văn hóa tinh thần thực sự là sức mạnh nội sinh

“Làm cho VHTT thực sự là sức mạnh nội sinh quan trọng trong xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, được TCCT xác định là mục tiêu hướng tới trong thực hiện Thông tư 104 giai đoạn tiếp theo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Thông tư 104 là chủ trương đúng đắn, đặc thù của Quân đội, phải tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mới hiện nay; đồng thời phải tăng cường quản lý Nhà nước trong thực hiện thông tư, xác định phương hướng hoạt động văn hóa nghệ thuật đúng, phù hợp với tình hình mới. Giữ gìn thật tốt những thiết chế văn hóa hiện có. Trên cơ sở đó tính toán, cái gì phù hợp, cái gì chưa phù hợp để có điều chỉnh.

Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2020, cơ bản hoàn thành định mức, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 104, trong đó bảo đảm đủ ngân sách và tiêu chuẩn sách báo, tạp chí, văn hóa văn nghệ, xem phim, văn công chuyên nghiệp cho các đối tượng. Quy hoạch và phát huy hiệu quả, vai trò, công năng của các thiết chế văn hóa. Gắn việc thực hiện Thông tư 104 với triển khai thực hiện các Đề án: “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”, “Hiện đại hóa cơ quan báo chí”... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động CTĐ,CTCT trong tình hình mới.

Ngọc Lan

Bình luận

ZALO