Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/12/2022 04:53 GMT+7

Đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo trong Học viện Biên phòng

Biên phòng - Học viện Biên phòng (HVBP) là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của lực lượng BĐBP. Học viện có nhiệm vụ đào tạo cán bộ Biên phòng có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh chỉ huy cấp đồn Biên phòng và cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố.

59b74b967a76df9740000347
Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp. Ảnh: PV

Ngoài ra, Học viện còn liên kết đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học cho Bộ Công an; đào tạo giáo viên quốc phòng, an ninh, đào tạo sĩ quan có trình độ đại học cho nước bạn Lào và Campuchia.

Từ năm học 2017-2018, Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo đại học Luật cho Quân đội. Cùng với giáo dục và đào tạo, HVBP còn có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển lý luận khoa học Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.

Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, trong những năm qua, HVBP đã tập trung nguồn lực đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng BĐBP, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Để tập trung được nguồn lực, Học viện đã chú trọng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, thông qua việc hằng năm cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bậc học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các trường trong và ngoài Quân đội; đi thực tế ở các đơn vị cơ sở BĐBP. Cán bộ chủ trì đơn vị được đào tạo, bố trí sử dụng đúng cương vị và chuyên ngành đào tạo; tỷ lệ đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý giáo dục có trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cao, nhất là cán bộ có trình độ sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) chiếm 52,9%, tăng 17% so với năm 2008.

Giai đoạn 2008 - 2017, Học viện đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng các trường trong và ngoài Quân đội 817 đồng chí (tiến sĩ 53, thạc sĩ 320, đào tạo các trình độ 444 đồng chí); có 1 Giáo sư, 17 Phó Giáo sư, 1 Nhà giáo nhân dân, 3 Nhà giáo ưu tú; tỷ lệ chức danh giảng viên dạy 40,14%, giảng viên chính đạt 18,6%, nghiên cứu viên đạt 1,41%. Cơ bản chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đã từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và sự phát triển của Học viện trong tình hình mới.

Thực hiện phương châm "Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền thực tiễn, biên giới gắn với nhà trường", "đưa biên giới vào trong lòng Học viện". Trong những năm qua, Học viện đã tổ chức kết nghĩa với Bộ Chỉ huy BĐBP 10 tỉnh, thành trong cả nước và các Viện Nghiên cứu như: Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam... Thông qua đó, chủ động và thường xuyên mời các nhà khoa học, chỉ huy các đơn vị kết nghĩa báo cáo các chuyên đề khoa học, chuyên đề thực tiễn giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên hiểu sâu sắc hơn, nắm chắc tình hình diễn ra trên biên giới và cách giải quyết ngoài thực tế để so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn.

Song song với việc chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, Học viện đã kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Học viện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng. Năm học 2016-2017, Học viện đã hoàn thành chương trình đào tạo cho10 khoá/673 học viên, trong đó giỏi 19 đồng chí (2,82%), khá 586 đồng chí (87,07%), trung bình khá 68 đồng chí (10,1%).

Bên cạnh đó, Học viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn, biên soạn giáo trình tài liệu, hiện đại hóa thư viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Năm học 2016-2017, Học viện đã chủ trì nghiên cứu 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 2 đề tài cấp Bộ Tư lệnh BĐBP.

Năm học 2017-2018, Học viện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Quân đội và của lực lượng BĐBP; tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống HVBP (20/5/1963-20/5/2018), hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện và xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 9-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội. Quán triệt và triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp đó, Học viện cần duy trì thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình kế hoạch huấn luyện năm học, học kỳ và kế hoạch huấn luyện tháng cho các lớp, các khóa. Tổ chức điều hành huấn luyện học kỳ, năm học đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn; tăng thời gian huấn luyện quân, binh chủng, hỏa khí đi cùng; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện học viên; dự giờ giảng, thanh tra huấn luyện; đẩy mạnh công tác phương pháp, nghiên cứu khoa học; rà soát, biên soạn giáo trình, tài liệu và giữ vững chất lượng huấn luyện ở mức Khá.

Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2017 - 2018. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Học viện với BĐBP 10 tỉnh, thành phố; 3 Viện nghiên cứu (Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Trung đoàn 600, Bộ Công an; Trường Đại học Tây Bắc và Học viện Khoa học Quân sự.

8vpj_6b
Học viên tham gia thi tốt nghiệp năm 2017. Ảnh: P.V

Cuối cùng là xây dựng Học viện chính quy, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 2633/CT-BTL ngày 5-8-2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông trong BĐBP.

Viết tiếp truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ HVBP tập trung nguồn lực, đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ theo chức trách được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thiếu tướng, Thạc sĩ Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng

Bình luận

ZALO