Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 10:19 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh:

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu quả

Biên phòng - Sáng 20-3, Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

scv8x0q7bj-59990_18631911871506499478_1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thương

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng ủy đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và tình hình nhiệm vụ của đơn vị để đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp, đảm bảo nghị quyết của Đảng ủy sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức chỉ huy các cấp vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành, quản lý của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo phát huy vai trò trong việc xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy hoạch cán bộ các cấp, đảm bảo kế cận vững chắc. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ.

Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các đơn vị. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức biên chế, bố trí hệ thống đồn, trạm trên hai tuyến biên giới. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống tổ chức hoạt động hiệu quả. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của chỉ huy các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nắm chắc tình hình nhiệm vụ, đề xuất với cấp trên bố trí hệ thống đồn, trạm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Hoài Thương

Bình luận

ZALO