Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 09:58 GMT+7

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Biên phòng - Ngày 2/7, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Trần Văn Bừng quán triệt dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời nghe Đại tá Văn Ngọc Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo kết quả công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP Quý II/2022; Đại tá Vũ Tiến Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục.

Cụ thể, về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP.

Nổi bật là, lãnh đạo tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; tổ chức sâu, rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu Đảng ủy BĐBP chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trên về công tác xây dựng Đảng.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng quán triệt dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Trọng Thành

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ; thực hiện công tác nhân sự cán bộ đúng tiến trình; tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo tăng cường công tác nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật.

Tham mưu xây dựng chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP năm 2022; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác vận động quần chúng; tham mưu ban hành quy chế công tác dân vận của BĐBP; chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Đoàn làm trước, kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn lực lượng; hướng dẫn triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn Cục; duy trì chặt chẽ, hiệu quả nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác hành chính, huấn luyện quân sự; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực quân số, trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai các nội dung, biện pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Cục...

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Cục Chính trị tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP; tăng cường các biện pháp lãnh đạo xây dựng Cục Chính trị BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Cục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tập trung đánh giá ưu, khuyết điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP; đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Cục Chính trị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP cần: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo hướng dẫn triển khai toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn lực lượng; tham mưu Thường vụ Đảng ủy BĐBP tổ chức hội nghị tổng kết các nghị quyết của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy BĐBP.

Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục; tiếp tục hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong một số nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành kết hợp với kiểm tra giám sát, bảo vệ nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý tư tưởng và chấp hành kỷ luật...

Trong lãnh đạo xây dựng đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP cần tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tập trung nắm, quản lý tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì, quản lý, chỉ huy các cấp trong Cục; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, quy trình, nguyên tắc.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Cục.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO