Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 09:27 GMT+7

Đổi mới mạnh mẽ về giáo dục chính trị

Biên phòng - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị và đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3, Học viện Biên phòng tổ chức chiếu phim giáo dục lịch sử truyền thống của QĐND Việt Nam cho các học viên. Ảnh: Thành Chung

Nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ thị, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, những năm qua, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với từng nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị theo quy định của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục Chính trị BĐBP biên soạn chuyên đề giáo dục chính trị chuyên ngành cấp cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP; truyền thống chiến đấu, trưởng thành của BĐBP; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia... Các cơ quan, đơn vị cũng chủ động xác định nội dung, chủ đề sát với tình hình, nhiệm vụ, địa bàn để biên soạn tài liệu cho phù hợp.

Với đặc thù của các đơn vị BĐBP thường đóng quân trên địa bàn biên giới, bờ biển còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ phần lớn xa nhà, điều đó đã tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của bộ đội. Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị tư tưởng theo phương châm sâu sát, gần gũi cấp trên - cấp dưới, tăng cường đối thoại dân chủ. Qua đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện ngày chính trị - văn hóa tinh thần ở cơ sở đã được các cơ quan, đơn vị BĐBP tiến hành thường xuyên với nhiều nội dung sinh động như: Tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các hoạt động đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó, đã thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến tư tưởng và hành động của bộ đội.

Cùng với đó, phương pháp giảng dạy chính trị tại các cơ quan, đơn vị cũng có nhiều đổi mới như: Xây dựng hệ thống giáo án điện tử, kết hợp máy trình chiếu vào phục vụ bài giảng, kết hợp với phương pháp đối thoại trong quá trình giảng bài, sử dụng dẫn chứng minh họa, nhất là những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

Một số đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị như: Tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, hành quân về cội nguồn, mời các nhân chứng lịch sử đến đơn vị giao lưu, nói chuyện... Đối với các đơn vị hoạt động phân tán, thực hiện nhiều nhiệm vụ, quân số khó tập trung, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức tốt việc học bù và cử cán bộ xuống trực tiếp giảng dạy tại các trạm, tổ công tác.

Các cơ quan, đơn vị BĐBP cũng luôn nỗ lực, sáng tạo trong việc đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tiêu biểu như BĐBP Cao Bằng và BĐBP Quảng Bình đã thành lập tổ tư vấn giáo dục chính trị ở hai cấp (cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp đồn Biên phòng, Tiểu đoàn) và triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Mô hình trên đã giúp cán bộ, chiến sĩ nhớ kiến thức lâu hơn, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khắc phục được tình trạng giáo dục chính trị một cách thụ động, khô cứng, giải tỏa thói quen ngại khó, ngại nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức kiểm tra, đặc biệt là kết hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm với kiểm tra tự luận để đánh giá toàn diện hệ thống kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị cũng đưa kết quả kiểm tra nhận thức chính trị là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy cũng được quan tâm đặc biệt. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP khuyến khích, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng các đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị ở các đơn vị.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức 2 hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, 3 hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tổ chức 130 hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, 325 hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức kiểm tra Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị; phúc tra Chính trị viên đồn Biên phòng. Qua các hội thi, các đợt kiểm tra, năng lực giảng dạy, trình độ, kiến thức, phương pháp sư phạm của đội ngũ cán bộ chính trị đã được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, với những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, công tác giáo dục chính trị trong BĐBP đã trực tiếp góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, tăng cường đoàn kết, nhất trí; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đồng thời, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thành Chung

Bình luận

ZALO