Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 02:38 GMT+7

Đổi mới hệ thống thiết chế văn hoá trong QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Sáng 19-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đổi mới hệ thống thiết chế văn hoá trong QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các cơ quan chức năng, các cơ quan, đơn vị.

hu2g6bd4rv-19760_f_k0qgsak91_1
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 15 bài tham luận, 10 bài phát biểu và nhiều ý kiến đóng góp từ các cơ quan chức năng và các đơn vị toàn quân. Đây là kết quả nghiên cứu, tổng kết công phu, nghiêm túc, trí tuệ; đánh giá khách quan những mặt mạnh, chỉ ra những hạn chế, bất cập của thiết chế văn hóa trong Quân đội hiện nay. Các ý kiến đã bám sát đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, các quy định của Chính phủ về văn hóa nói chung và hệ thống thiết chế văn hóa nói riêng; nhiệm vụ của Quân đội, cơ quan, đơn vị, yêu cầu của tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa trong Quân đội hiện nay; đồng thời thống nhất cao về sự cần thiết và những nội dung cơ bản của Dự thảo Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá trong Quân đội giai đoạn 2020-2030, xác định những nội dung cốt yếu mà Đề án quy hoạch đề cập ở từng loại hình thiết chế, phù hợp với từng giai đoạn.

Các tham luận cũng đưa ra hệ thống giải pháp đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về văn hoá văn nghệ; quy định của Chính phủ về quy hoạch hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp với chủ trương của Quân ủy Trung ương về tổ chức quân đội và chỉ đạo của Tổng cục Chính trị về phát huy hiệu quả, vai trò, chức năng của hệ thống thiết chế trong Quân đội hiện nay.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kết quả của hội thảo là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá trong QĐND Việt Nam chính quy, tinh gọn, thống nhất, cơ cấu hợp lý; có năng lực chủ động trong quản lý, tổ chức hoạt động hiệu quả; khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay; bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách quốc phòng dành cho hoạt động văn hoá văn nghệ; thúc đẩy môi trường văn hoá ở các cơ quan, đơn vị phát triển lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của toàn quân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Sau hội thảo, Tổng cục Chính trị yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm nghiên cứu vận dụng, ứng dụng kết quả hội thảo vào thực tiễn, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Cục Tuyên huấn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện nội dung, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO