Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 07:27 GMT+7

Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở các đơn vị BĐBP

Biên phòng - Những năm qua, công tác giáo dục chính trị (GDCT) ở các đơn vị BĐBP thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ với các biện pháp tích cực, có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu tích cực giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các mô hình trực quan. Ảnh: Đức Duẩn

Về nội dung, các đơn vị tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng và Quân đội, bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 01-KT/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vì thế, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trước sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị BĐBP thường xuyên coi trọng các khâu cơ bản của quá trình giáo dục, trong đó, tập trung đột phá vào những khâu quan trọng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, đã kết hợp chặt chẽ giữa GDCT cơ bản với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục truyền thống với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đề cao yếu tố rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị, duy trì có hiệu quả hoạt động đối thoại dân chủ để nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc sống đời thường và quá trình công tác.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của Tổ giáo viên giảng dạy chính trị, tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, tổ chức thông qua giảng mẫu, hội giảng, bình giảng, thi cán bộ giảng dạy chính trị, rút kinh nghiệm; tập trung khắc phục một số khâu yếu, mặt yếu, nhất là về trách nhiệm trong chuẩn bị bài giảng, phương pháp sư phạm, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị BĐBP đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tích cực đổi mới phương pháp, sáng tạo mô hình, đồ dùng dạy học, củng cố sổ sách, bồi dưỡng tập huấn, tham gia thi cán bộ giảng dạy chính trị..., góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác GDCT tại đơn vị. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động đến các mặt công tác, quân số phân tán, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm túc hoạt động GDCT. Tổ GDCT các đơn vị đã biên tập lại các bài giảng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học gửi lên các tổ chốt để các đơn vị triển khai học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh mặt tích cực, công tác GDCT ở các đơn vị BĐBP vẫn còn bộc lộ một số hạn chế tạo thành khâu yếu kéo dài. Việc cập nhật các chủ trương, chính sách và thông tin mới theo sự phát triển của thực tiễn, nhiệm vụ Quân đội, tình hình trên các tuyến biên giới để bổ sung vào bài giảng chưa kịp thời. Các hình thức, phương pháp GDCT tuy đã có sự đổi mới, nhưng chất lượng, hiệu quả còn thấp, chưa thật sự phong phú, sinh động, hấp dẫn người học...

Để đổi mới công tác GDCT đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP cần tăng cường quán triệt nghiêm túc nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GDCT tư tưởng; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác GDCT tại đơn vị” mà Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV đã xác định. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23-7-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải đưa việc nội dung công tác GDCT vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác của chính trị viên và người chỉ huy; khắc phục triệt để biểu hiện “giao khoán” cho cán bộ chính trị.

Các đơn vị cũng cần chú trọng thông tin định hướng, coi trọng giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, mục tiêu, lý tưởng, tinh thần đoàn kết; giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong đơn vị, tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị trong các đơn vị BĐBP. Trước mắt, các đơn vị cần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào các nội dung bài giảng sát với tình hình và yêu cầu của thực tiễn.

Quá trình lên lớp, nhất thiết phải có mô hình, biểu đồ trực quan minh họa; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng tổng hợp, sáng tạo các hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại, phong phú, sinh động, hấp dẫn người học, tăng tương tác giữa người dạy và người học, giúp người học dễ tiếp thu nội dung và vận dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động GDCT trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, thiên tai, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ dài ngày, trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần tăng nhuệ khí chiến đấu, giúp bộ đội vững vàng tinh thần để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai GDCT cho các đối tượng, tuyệt đối không để gián đoạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần; tăng cường hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ; mở rộng, phát huy hiệu quả của “Hòm thư góp ý”. Qua đó, kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ các vấn đề mới, vấn đề dư luận quan tâm để mọi cán bộ, chiến sĩ có cách nhìn toàn diện, sâu sắc, tránh bị tác động tiêu cực đến tư tưởng.

Viết Nhân

Bình luận

ZALO