Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 10:18 GMT+7

Đổi mới công tác giáo dục chính trị góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Biên phòng - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cát Hải, BĐBP thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp và hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị. Kết quả mang lại đã góp phần quan trọng vào bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đồn Biên phòng Cát Hải lồng ghép công tác GDCT vào các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Ảnh: Tuấn Khang

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh ở khu vực biên giới biển, đảo của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, những năm qua, các mặt công tác biên phòng của Đồn Biên phòng Cát Hải đều đạt kết quả tốt. Từ năm 2011 đến năm 2022, đơn vị luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP thành phố Hải Phòng.

Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải luôn chú trọng làm tốt công tác GDCT để cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, luôn phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, “ba bám, bốn cùng” với nhân dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo. Đồng thời, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu.

Thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chỉ thị số 124) và thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” (gọi tắt là Đề án), Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải đã xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác GDCT, động viên tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Đăng Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Hải cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng GDCT ở đơn vị, trong đó, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; xác định rõ đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị là “khâu then chốt” và quan trọng để nâng cao chất lượng GDCT tại đơn vị. Đồn Biên phòng Cát Hải cũng thường xuyên kiện toàn tổ giáo viên giảng dạy chính trị và phân công phụ trách từng nội dung, chuyên đề, soạn giáo án, bài giảng, tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đề ra”.

“Bên cạnh đó, nhằm “mềm hóa” nội dung công tác GDCT và tạo sự hấp dẫn, dễ hiểu đối với cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục. Kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản với trình chiếu Powerpoint, tuyên truyền, giáo dục thường xuyên và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, thành phố và lực lượng BĐBP, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị” - Thiếu tá Dương Đăng Hải cho biết thêm.

Đồn Biên phòng Cát Hải tổ chức đa dạng các hình thức GDCT như: Thông qua hình thức lên lớp học tập chính trị, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông báo chính trị, thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tổ chức hoạt động Ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đơn vị thường xuyên GDCT thông qua hoạt động thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, các cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngày truyền thống của lực lượng BĐBP; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các thiết chế văn hóa ở cơ sở...

Đội ngũ làm công tác giảng dạy chính trị của đơn vị cũng tích cực đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu cho các đối tượng; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục tại đơn vị. Kết quả, đáng mừng là 100% cán bộ, chiến sĩ được giáo dục nhận thức cơ bản về chính trị, đảm bảo kiến thức, năng lực trình độ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, đơn vị tập trung giáo dục cho bộ đội nắm vững và nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Giáo dục lịch sử, truyền thống QĐND Việt Nam, của lực lượng BĐBP, BĐBP thành phố Hải Phòng; truyền thống đơn vị, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cát Hải đã nghiên cứu đưa các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, phù hợp với các đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương vào công tác GDCT. Trong đó, tập trung vào một số văn bản như: Triển khai thực hiện tích cực và tham mưu cho địa phương triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển giai đoạn 2017 - 2021” tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực biên giới...

Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp trong giáo dục, chất lượng công tác GDCT của Đồn Biên phòng Cát Hải đã đi vào chiều sâu. Cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; an tâm tư tưởng, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật ngày càng tốt hơn, tình hình chính trị đơn vị ổn định, trận địa tư tưởng được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO