Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 10:51 GMT+7

Đổi mới công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP Thừa Thiên Huế

Biên phòng - Công tác giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, mặt hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng. Nhận thức được điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế luôn chú trọng đẩy mạnh, đổi mới công tác GDCT, tư tưởng và chất lượng chính trị của đơn vị, từ đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồn Biên phòng Vinh Hiền thường xuyên GDCT cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thùy Trang

Đổi mới GDCT đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của trên về lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác GDCT; đồng thời, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ trong từng thời điểm, từng nhiệm vụ, kịp thời định hướng tư tưởng đúng đắn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trước mọi tác động của các sự kiện chính trị, tình hình trong nước và thế giới. Nhờ vậy, đã xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Được xác định là nhân tố then chốt trong công tác GDCT, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp chuẩn bị giáo án, giảng bài; sử dụng máy trình chiếu; phương pháp nắm, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật bộ đội.

Trong đó, công tác GDCT tại BĐBP Thừa Thiên Huế được kết hợp giữa giáo dục thường xuyên, giáo dục cơ bản cho các đối tượng với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, kỷ luật và giáo dục truyền thống. Đối với nội dung giáo trình giảng dạy, các đơn vị tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn của đơn vị, địa bàn đóng quân để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ hình dung và vận dụng được ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở quy chế GDCT, việc đổi mới hình thức giảng dạy chính trị gắn với đổi mới phương pháp học tập đã được tích cực triển khai, việc đưa máy trình chiếu vào phục vụ giảng bài chính trị tại các đơn vị cơ sở ngày càng tốt hơn.

Ngoài hình thức lên lớp tập trung, các đơn vị còn vận dụng các hình thức khác như: Phát thanh nội bộ, viết tin bài nêu gương người tốt, việc tốt, thông báo thời sự, sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, Tủ sách pháp luật... Qua đó, đã cập nhật kịp thời tình hình thời sự - chính trị quan trọng, đột xuất. Chính nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy đã tạo được hứng thú tìm tòi, nghiên cứu cho người học, đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, công tác GDCT còn được kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, BĐBP; đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của các đơn vị đã tích cực nghiên cứu, từng bước đổi mới về phương pháp truyền đạt, kết hợp hài hòa các phương pháp diễn giảng bằng lời theo bài giảng đã chuẩn bị trước, sử dụng các dẫn chứng minh họa, nhất là các kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và định hướng hoạt động thực tiễn cho người học, kết hợp với sử dụng máy trình chiếu truyền tải nội dung bài học.

Mặt khác, các đơn vị cũng đã từng bước đổi mới công tác chuẩn bị và thông qua bài giảng; trong quá trình thông qua bài giảng, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đã tích cực nghiên cứu, trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, từ đó, xây dựng phương pháp giảng bài khoa học và hiệu quả. Việc tổ chức học tập chính trị cũng từng bước được đổi mới, đặc biệt là nội dung hướng dẫn thảo luận và tổ chức các hoạt động bổ trợ.

Chú trọng GDCT tại cơ sở

Đồn Biên phòng Vinh Hiền, BĐBP Thừa Thiên Huế là một trong những đồn Biên phòng có bề dày thành tích trong những năm qua; cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm cao đối với công việc, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, yêu thương. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vinh Hiền luôn quan tâm, chú trọng tới công tác GDCT. Phòng Hồ Chí Minh của đơn vị được xây dựng khang trang, chính quy, với đầy đủ tủ sách, hình ảnh, tư liệu lãnh tụ, các vị lãnh đạo, thủ trưởng, hình ảnh QĐND Việt Nam... Đây không chỉ là nơi hội họp của đơn vị, mà còn là điểm đến cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mỗi giờ giải lao để tìm hiểu, trao đổi về lịch sử đất nước, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, của BĐBP...

Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Hiền cho biết: “Để đổi mới công tác GDCT, tạo sức hấp dẫn đối với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi thường xuyên kết hợp các hình thức, phương pháp tổ chức giáo dục, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục truyền thống của dân tộc, của Quân đội, BĐBP, nhiệm vụ của Quân đội và của đơn vị trong tình hình hiện nay”.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị, gắn hoạt động thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị thực hiện hiệu quả học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật hằng tháng...

“Đồn Biên phòng Vinh Hiền còn duy trì tốt mô hình “Tổ ba người” nhằm giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, học tập, công tác, sinh hoạt hàng ngày; nắm bắt về chính trị, tư tưởng, tương trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, học tập, công tác và đời sống cá nhân. Xây dựng mô hình “Tổ ba người” là cơ sở để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tạo nguồn phát triển cán bộ, đảng viên” - Trung tá Hoàng Văn Dũng cho biết thêm.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO