Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 12:01 GMT+7

Độc lập tự do - giá trị trường tồn của dân tộc Việt Nam

Biên phòng - Ngày 17-7-1966, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam phát sóng Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Đến nay, sau 50 năm, tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị lịch sử và thực tiễn.

p1zg_5b
 Quân giải phóng tiến vào dinh Độc lập ngày 30-4-1975 kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước oanh liệt.   Ảnh: Tư liệu

Giá trị lịch sử

Cách đây nửa thế kỷ, trước vận mệnh "ngàn cân treo sợi tóc của dân tộc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước với tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý chí của toàn dân tộc quyết tâm đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai; giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tư tưởng - chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" đã trở thành động lực to lớn, hạt nhân quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thôi thúc cả dân tộc vùng lên kháng chiến, vượt qua mọi khó khăn, thử thách làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của cách mạng Việt Nam; kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời cổ vũ nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới tiếp tục đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử đã chứng minh, thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là đóng góp to lớn đối với hòa bình thế giới. "Với thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dân tộc Việt Nam đã tạo một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước làm nên một sự kiện lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu có tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc, chống lại sự áp bức, nô dịch của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành lại quyền độc lập, tự do. Với thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta đã tạo nên một "dư chấn toàn cầu", giáng một đòn quyết định vào chủ nghĩa đế quốc, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, đồng thời mở đầu sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới trên phạm vi toàn thế giới" - Đại tá, TS Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đúc kết.

Xem xét về cội nguồn tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đó là sự khái quát cao bản chất cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được kết tinh từ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, phản ánh ý chí, khát vọng, tinh thần quật cường của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành, giữ độc lập, tự do thiêng liêng của Tổ quốc. Soi rọi lại lịch sử, chúng ta thấy rằng độc lập, tự do là khát vọng của dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm lịch sử. Dân tộc ta đã phải tiến hành hàng chục cuộc khởi nghĩa, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Xâu chuỗi, phân tích các cuộc khởi nghĩa, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử đất nước, Đại tá, PGS, TS Lê Đình Sỹ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định: "Tư tưởng độc lập, tự do, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam có từ thời kỳ đầu giữ nước, được nuôi dưỡng và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước. Độc lập, tự do là kết quả của bao nhiêu mồ hôi, xương máu mà lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đã đổ máu xương trên những dặm dài lịch sử với nhiều nhọc nhằn và gian khổ, thử thách và hy sinh. Đó là truyền thống quý báu nhất của cả dân tộc. Đó cũng là cội nguồn tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Hồ Chí Minh".

Sức sống trường tồn

"Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là một chân lý sáng ngời, có giá trị vĩnh hằng, trường tồn với thời gian, không chỉ cho hôm qua, hôm nay, mà còn cho cả mai sau" - Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định.

Với giá trị lịch sử và thực tiễn sâu sắc, năm 2012, bản thảo Lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Nhà nước vinh danh là một trong những bảo vật quốc gia cần được gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh mới của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" tiếp tục là động lực tinh thần và là tư tưởng dẫn dắt nhân dân Việt Nam trên con đường phát triển, đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Độc lập, tự do không chỉ về chính trị, về chủ quyền quốc gia dân tộc, mà còn là độc lập, tự do trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với mỗi con người và đối với cả dân tộc.

Theo Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng trường Sĩ quan Chính trị, thực hiện tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" trong thời kỳ mới luôn nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi tập trung cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xây dựng Đảng là then chốt, quân và dân ta không được một chút lơi lỏng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... Trung tướng cho rằng: "Để không ngừng phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" góp phần tiếp tục đưa tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" thành hiện thực trong thời kỳ mới, chúng ta cần tiếp tục có những bước đi vững chắc để xây dựng QĐND Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO