Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 02:27 GMT+7

Đoàn viên Công đoàn BĐBP luôn vững vàng trước mọi khó khăn

Biên phòng - 5 năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong BĐBP đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, đoàn viên Công đoàn BĐBP vẫn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5aa235c3471e3c1f000019f7
Giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11, Bộ Quốc phòng hướng dẫn học viên học nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Bích Nguyên

Tổ chức Công đoàn trong BĐBP tập trung ở các doanh nghiệp, cơ quan, nhà trường, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. Trong 5 năm qua (2013-2018), dù có nhiều biến động về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của BĐBP đã bám sát và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ công đoàn luôn chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác tổ chức tốt các hoạt động công đoàn.

Từ thực tiễn phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”... đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với 98 đề tài, sáng kiến cải tiến có giá trị kinh tế được ứng dụng vào thực tế và tham gia các hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” đạt giải cao cấp toàn quân. Các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng đội ngũ thợ bậc cao, thợ lành nghề, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, mang lại hiệu quả trong sản xuất và nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời phát huy được vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) BĐBP còn duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tổ chức Công đoàn đã tham gia xây dựng định mức lao động, quy chế trả lương, thưởng công khai, công bằng nên đã khuyến khích được người lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ở nhiều đơn vị, tổ chức Công đoàn được tham gia Hội đồng tiền lương và trực tiếp tham gia xét nâng lương, nâng bậc, chuyển loại cho gần 1.000 lượt người; tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Tổ chức Công đoàn cũng tham gia kiểm tra trang thiết bị bảo hộ lao động, không để xảy ra mất an toàn trong lao động, sản xuất. Hằng năm Công đoàn thường xuyên tham mưu tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Tại các doanh nghiệp, Công đoàn tích cực tham gia tìm, tạo việc làm ổn định, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng lên, nhiều công nhân đạt mức lương trên 15 triệu đồng/tháng. Các chế độ, chính sách, sử dụng quỹ phúc lợi được công khai, dân chủ nên người lao động yên tâm, phấn khởi công tác, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp.

Các tổ chức Công đoàn còn tích cực tham gia hoạt động xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2016, Ban Công đoàn đã phối hợp với Cụm thi đua khối Công đoàn ngành Trung ương Hành chính sự nghiệp và Lực lượng vũ trang tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long và đồng bào các dân tộc Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trị giá trên 150 triệu đồng. Các cán bộ, ĐVCĐ BĐBP cũng đã quyên góp hỗ trợ đồng bào hai tỉnh Bình Định và Hà Tĩnh bị bão lụt 50 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà cho 5 ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 240 triệu đồng.

Những thành tích của cán bộ, ĐVCĐ BĐBP trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đòi hỏi hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong BĐBP phải bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và từng doanh nghiệp. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức Công đoàn các cấp trong BĐBP cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác công đoàn và phong trào công nhân. Tổ chức Công đoàn trong BĐBP phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân, tập trung tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 87-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”; “Xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động” do Công đoàn phát động, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Động viên đoàn viên Công đoàn tích cực thi đua, phát huy sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao thiết thực phục vụ sản xuất và công tác.

Thứ ba, xây dựng các tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

Thứ tư, tập trung phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đúng chức năng, sát thực tế, phù hợp với đối tượng ĐVCĐ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn toàn lực lượng. Làm tốt công tác phát triển ĐVCĐ, tích cực tham gia góp ý cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, giới thiệu cho Đảng những ĐVCĐ ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng, Nghị quyết số 83/NQ-ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chỉ thị 07/CT-ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng và tổ chức Công đoàn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Công đoàn hoạt động; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của công nhân lao động và của tổ chức Công đoàn, tôn trọng và có biện pháp giải quyết tốt những vướng mắc nảy sinh.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO