Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 07:17 GMT+7

Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Chiều 02-8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với Ban thường vụ Quân ủy Trung ương.

dc2nuqhwla-2781_20994411561761929140_1
Đồng chí Trương Hòa Bình quán triệt mục đích yêu cầu kiểm tra. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đợt kiểm tra Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lần này sẽ giúp Bộ Chính trị đánh giá đúng những ưu điểm, tồn tại và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội; rút ra những bài học, kinh nghiệm hay để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

iskxemuybl-2781_294003073837345623_2..
Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi tại buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Pha

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra những nội dung, giải pháp, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực; thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chấp hành nghiêm các quan điểm, quy trình về công tác cán bộ, ưu tiên tăng cường cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị mới thành lập; tăng cường công tác dân vận, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

wxihlmzqy2-2781_12309376871803491943_3
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm trong thời gian tới, nổi bật là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện tốt biện pháp nêu gương, tự soi, tự sửa, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai, thực hiện hiệu quả đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược trong Quân đội; nâng cao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO