Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 13/05/2021 10:24 GMT+7

Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc tại BĐBP Quảng Ninh

Biên phòng - Ngày 29-5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh về kết quả 3 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Vi Ngọc Bích chủ trì, làm việc với Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh. Ảnh: Quang Anh

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh đã đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo đó, những năm qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của tỉnh cơ bản ổn định; quan hệ hai bên biên giới tiếp tục được củng cố và phát triển.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để các vấn đề nhạy cảm phức tạp để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược "diễn biến hòa bình"; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh còn xảy ra một số vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp; đơn thư, khiếu kiện, tình hình dịch Covid-19 tác động đến nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy BĐBP, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo về thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh đã cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của cấp mình và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Vi Ngọc Bích đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện của Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh trong thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW. Quá trình triển khai, Đảng ủy và cấp ủy các cấp luôn xác định rõ nội dung trọng tâm sát với yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 08-QĐ/TW, và Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15-7-2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Vi Ngọc Bích nhấn mạnh, quá trình tổ chức thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên. BĐBP Quảng Ninh cần làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Xuân Hùng - Quang Anh

Bình luận

ZALO