Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 05:59 GMT+7

Chiến thắng 30-4-1975:

Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Biên phòng - Sáng 8-7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng 30-4-1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. Dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Hồ Phúc

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những nội dung gồm: Khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, linh hoạt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và Trung ương Cục miền Nam - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; làm rõ thêm về tình hình trong nước, quốc tế, âm mưu, thủ đoạn của Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn; sự đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, toàn quân, đoàn kết Bắc - Nam, đoàn kết các lực lượng yêu nước và tiến bộ; tình đoàn kết, liên minh chiến đấu keo sơn, gắn bó với Lào và Campuchia anh em; sự ủng hộ to lớn về vật chất, tinh thần của các Đảng Cộng sản, các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Đồng thời, phân tích tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nói riêng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam nói chung; tác động của Chiến thắng ngày 30-4-1975 đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ảnh hưởng đối với phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: Hồ Phúc

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, hội thảo khoa học đã làm sâu sắc hơn những nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi lịch sử chiến thắng lịch sử 30-4-1975. Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của chiến thắng 30-4 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua đó, đúc rút những kinh nghiệm quý, những bài học hay để vận dụng, phát huy vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO