Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 19/05/2021 02:33 GMT+7

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Biên phòng - Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thay mặt Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chúng tôi trân trọng gửi đến Đại hội và qua Đại hội đến toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đường phố Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Thuận

Chúng tôi đánh giá cao những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời kỳ đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới trong 35 năm qua và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao; vai trò, vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rất thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phòng, chống, kiểm soát đại dịch Covid-19, cũng như thiên tai nặng nề liên tục xảy ra và đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Những thành tựu nêu trên một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của Đảng, Nhà nước, sự vươn lên bằng nguồn sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc nhằm đạt mục tiêu đất nước vững mạnh, nhân dân hạnh phúc, dân chủ, công bằng và văn minh. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thông qua việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách là Đảng có chung cội nguồn, cùng chung lý tưởng, chúng tôi khẳng định mặc dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến thế nào, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, giữ gìn vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu gây dựng, dày công vun đắp trong nhiều thập kỷ và bởi sự hy sinh của biết bao xương máu các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng của nhân dân hai nước, và đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước ngày càng đơm hoa kết trái và hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả và kịp thời trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của chúng tôi ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

Chúng tôi xin gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tính đến ngày 22-1-2021, Đại hội nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; và cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

B.P

Bình luận

ZALO