Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 09:14 GMT+7

Diện mạo giáo dục vùng dân tộc thiểu số có nhiều đổi thay tích cực

Biên phòng - Cùng với việc ban hành nhiều chính sách ưu tiên cho người dạy và người học là việc tăng cường đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục vùng DTTS, miền núi. Mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục vùng DTTS và miền núi được củng cố và phát triển. Đến nay, phần lớn thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới đã có trường, lớp mầm non, tiểu học. Hầu hết các xã đã có trường trung học cơ sở; các huyện đã có trường trung học phổ thông (THPT); nhiều trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

zr8g_12a
Một lớp học tại điểm trường xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Năm học 2016-2017, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tiếp tục được củng cố và phát triển về quy mô, mạng lưới, đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng DTTS. Hầu hết các tỉnh, huyện ở vùng DTTS và miền núi đều có trường PTDTNT, một số địa phương có trường liên huyện, trường cụm xã. Tất cả các DTTS đều đã có con em theo học tại trường PTDTNT. Chất lượng giáo dục toàn diện của hệ thống trường PTDTNT đã được nâng lên qua từng năm học.

Kết quả thi THPT năm 2017 của các trường PTDTNT trên toàn quốc đạt tỷ lệ tốt nghiệp là 98,4%, trong đó, 56/98 trường PTDTNT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú  có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động học sinh DTTS trong độ tuổi đến lớp tăng, môi trường học tập ở trường đã giúp học sinh DTTS tiếp cận nhanh hơn với tiếng Việt. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, góp phần quan trọng trong việc củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo.

Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025” đã đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống trường PTDTNT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của hệ thống trường này. Đồng thời, các trường dự bị đại học trên cả nước đã và đang góp phần bồi dưỡng nguồn đào tạo cán bộ người DTTS có chất lượng cao cho vùng DTTS và miền núi.

Diện mạo giáo dục ở vùng DTTS và miền núi đã có nhiều thay đổi nhờ hệ thống chính sách phát triển giáo dục được ban hành khá đầy đủ như: Chính sách học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng; chính sách phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người... Các chính sách tập trung cho các đối tượng người nghèo, người DTTS ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng thiệt thòi khác đã thực sự đi vào cuộc sống và có ý nghĩa xã hội to lớn, giúp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xóa đói giảm nghèo đối vùng DTTS và miền núi.

Hiệu quả của chính sách phát triển giáo dục dân tộc được thể hiện rõ ràng nhất qua những kết quả, thành tích nổi bật của học sinh, sinh viên DTTS. Năm học 2016-2017, nhiều tỉnh trên cả nước đã có nhiều học sinh là người DTTS đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia được xét tuyển đại học. Kết quả mà các em học sinh, sinh viên DTTS đạt được thực sự là tấm gương sáng, tiêu biểu về tinh thần vượt khó, nỗ lực trong học tập và rèn luyện của học sinh thuộc nhóm DTTS trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều học sinh, sinh viên DTTS đã tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi đấu thể thao tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.n

Để động viên, khuyến khích các em học sinh DTTS đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức “Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2017” vào ngày 4-11, tại Hà Nội. Có 157 học sinh, sinh viên được tuyên dương năm nay. Trong đó, 95 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 58 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT được xét tuyển đại học năm 2017, 4 em đạt Huy chương Vàng và Huy chương Đồng trong các cuộc thi thể thao quốc tế.

Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xóa đói giảm nghèo ở vùng DTTS, miền núi luôn được ưu tiên chú trọng.

Cùng với việc ban hành nhiều chính sách ưu tiên cho người dạy và người học là việc tăng cường đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục vùng DTTS, miền núi. Mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục vùng DTTS và miền núi được củng cố và phát triển. Đến nay, phần lớn thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới đã có trường, lớp mầm non, tiểu học. Hầu hết các xã đã có trường trung học cơ sở; các huyện đã có trường trung học phổ thông (THPT); nhiều trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2016-2017, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tiếp tục được củng cố và phát triển về quy mô, mạng lưới, đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng DTTS. Hầu hết các tỉnh, huyện ở vùng DTTS và miền núi đều có trường PTDTNT, một số địa phương có trường liên huyện, trường cụm xã. Tất cả các DTTS đều đã có con em theo học tại trường PTDTNT. Chất lượng giáo dục toàn diện của hệ thống trường PTDTNT đã được nâng lên qua từng năm học.

Kết quả thi THPT năm 2017 của các trường PTDTNT trên toàn quốc đạt tỷ lệ tốt nghiệp là 98,4%, trong đó, 56/98 trường PTDTNT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú  có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động học sinh DTTS trong độ tuổi đến lớp tăng, môi trường học tập ở trường đã giúp học sinh DTTS tiếp cận nhanh hơn với tiếng Việt. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, góp phần quan trọng trong việc củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo.

Để động viên, khuyến khích các em học sinh DTTS đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2017” vào ngày 4-11, tại Hà Nội. Có 161 học sinh, sinh viên được tuyên dương năm nay. 

Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025” đã đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống trường PTDTNT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của hệ thống trường này. Đồng thời, các trường dự bị đại học trên cả nước đã và đang góp phần bồi dưỡng nguồn đào tạo cán bộ người DTTS có chất lượng cao cho vùng DTTS và miền núi.

Diện mạo giáo dục ở vùng DTTS và miền núi đã có nhiều thay đổi nhờ hệ thống chính sách phát triển giáo dục được ban hành khá đầy đủ như: Chính sách học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng; chính sách phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người... Các chính sách tập trung cho các đối tượng người nghèo, người DTTS ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng thiệt thòi khác đã thực sự đi vào cuộc sống và có ý nghĩa xã hội to lớn, giúp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xóa đói giảm nghèo đối vùng DTTS và miền núi.

Hiệu quả của chính sách phát triển giáo dục dân tộc được thể hiện rõ ràng nhất qua những kết quả, thành tích nổi bật của học sinh, sinh viên DTTS. Năm học 2016-2017, nhiều tỉnh trên cả nước đã có nhiều học sinh là người DTTS đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia được xét tuyển đại học. Kết quả mà các em học sinh, sinh viên DTTS đạt được thực sự là tấm gương sáng, tiêu biểu về tinh thần vượt khó, nỗ lực trong học tập và rèn luyện của học sinh thuộc nhóm DTTS trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều học sinh, sinh viên DTTS đã tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi đấu thể thao tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Hà Thu

Bình luận

ZALO