Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/04/2024 06:16 GMT+7

Diện mạo đất nước có nhiều khởi sắc sau gần 35 năm đổi mới

Biên phòng - Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 35 năm, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đất nước có nhiều thay đổi. Bối cảnh đó có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã tận dụng thời cơ thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồn Biên phòng Nậm Càn, BĐBP Nghệ An và Đại đội Biên phòng 222, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào trao biên bản phối hợp tuần tra chung. Ảnh: Hải Thượng

Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta có điều kiện nhìn lại toàn diện quá trình đổi mới, đánh giá một cách khách quan, chân thực diện mạo đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng..., đồng thời, đề ra mục tiêu phát triển với tầm nhìn dài hơi đến năm 2030 và năm 2045; định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển...

Đặc biệt, việc đề ra mục tiêu, phương hướng cho cả chặng đường dài (đến năm 2030 và năm 2045) là điểm nhấn nổi bật, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt trong hoạch định của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, so với các kỳ đại hội thường chỉ đặt ra phương hướng, mục tiêu trong 5-10 năm.

Về diện mạo đất nước, qua gần 35 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số nông nghiệp, đất nước rơi vào tình cảnh khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển, đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên (đạt ngưỡng thu nhập trung bình); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn định; đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nổi bật là: Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...

Đây chính là sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, là thành quả lớn nhất của Việt Nam trong những năm đổi mới. “Lực” đã tạo nên “thế” vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế sau gần 35 năm chuyển mình đổi mới. Thành tựu lớn nhất của Việt Nam trên trường quốc tế không chỉ phá được thế cô lập, bao vây, cấm vận trước đó, mà còn đạt được nhiều thành quả trên tất cả các bình diện xã hội, vươn tới tầm khu vực và quốc tế; ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng của mình đối với các quốc gia, dân tộc.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò cầm quyền của Đảng tiếp tục được đổi mới và nâng cao. Nhà nước pháp quyền XHCN tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dân chủ XHCN thực hiện rộng rãi; chính trị - xã hội ổn định.

Đặc biệt là trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được hoàn thiện sẽ khơi thông các nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư của nước ngoài, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao.

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại dựa vào đổi mới sáng tạo sẽ được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo được phát huy; kinh tế tư nhân ngày càng có điều kiện phát triển, đóng góp lớn hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Các thành phần kinh tế được tạo cơ hội phát triển bình đẳng, phù hợp và hiệu quả. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của nước ta, đặc biệt là phát triển kinh tế. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, bảo đảm được các yêu cầu cơ bản về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Thu nhập và đời sống của người dân năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá về những khó khăn, thách thức nước ta gặp phải. Các mối đe dọa, thách thức, nguy cơ đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của đất nước diễn biến ngày càng phức tạp. Thách thức từ các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng lớn, đặc biệt là an ninh mạng, dịch bệnh. Các thách thức về suy thoái môi trường, nguồn nước và biến đổi khí hậu có tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn diễn biến ngày càng phức tạp, có nguy cơ gây mất ổn định trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là chủ đạo trong quan hệ giữa các quốc gia. Nguy cơ chiến tranh thế giới là khó xảy ra, song các cuộc chiến tranh sắc tộc, chiến tranh khu vực, xung đột tôn giáo và khủng bố quốc tế vẫn có khả năng bùng phát dưới những hình thức mới.

Do đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần đề ra giải pháp chiến lược, toàn diện, đồng bộ để không ngừng nâng cao tiềm lực mọi mặt của đất nước, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế và khu vực để xử lý, ứng phó kịp thời, có hiệu quả những thách thức, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thượng tá Trần Anh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP

Bình luận

ZALO